Forums - CopesLietas.lv: Pētera dīķa carp fishing cup! - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+16°C
3 m/s DR
769 mm
82%
+12°C
06:0520:47
 
 
1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Pētera dīķa carp fishing cup!

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 05.maijs 2019 - 21:46

Sveicinãti!
Pētera dīķis vēršas pie jums,lai uzzinãtu jūsu domas par piedalīšanos karpu makšķerēšanas sacensībās,kas norisinātos no 25.jūlija līdz 28.jūlijam.(starp 2.un 3. posmu Lč)
Vai-labāk pēc 3.posma Lč. Ko teiksiet?

*Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 vai 3 sportisti. Sektoru skaits ierobežots.
*Dalības maksa 100 EUR,no .komandas

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   Baltais62 

 • Ziņojumi: 28
 • Reģistrējies: 24.maijs 2009

Publicēts: 06.maijs 2019 - 07:19

Labāk jūlijs.

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   raivis35 

 • Ziņojumi: 14
 • Reģistrējies: 01.novembris 2017

Publicēts: 06.maijs 2019 - 11:00

Jūlijs būs ok

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 07.maijs 2019 - 10:16

Sacensību nolikums.

1. Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizēšana un pieredzes apmaiņa.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2019.gada 25-28 jūlijam,Pētera dīķī, Upesciemā
Pulcēšanās Upesciemā pie Pētera dīķa
Ierašanās 25.jūlijā ne vēlāk kā līdz plkst. 8:00, sacensību sākums plkst.11:00.
Sacensību norises ilgums: 72 stundas, makšķerēšana notiek no krasta.
Sacensību organizētāji: Pētera dīķis,Raivis mob.+371 25659621,Aleksandrs:mob. +371 29697483.

3. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 vai 3 sportisti. Sektoru skaits ierobežots.
Ziedojums komandai 100 EUR, tā jāiemaksā piesakoties.
Izmaiņas komandas sastāvā var pieteikt reģistrējoties sacensību vietā līdz 25.jūlijam plkst.8:30.

4. Vispārīgie noteikumi.
Sacensību organizētāji nav atbildīgi par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu. Katras komandas dalībnieku obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurt ugunskurus tiem neparedzētās vietās, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties alkoholisko dzērienu reibumā). Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki. Gadījumā, ja līdz sacensību sākumam vai sportistu sagatavošanās laikā ir sācies negaiss, visiem sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja ir negaiss – visiem sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss ir sācies sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoši tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā makšķernieki izvietojas drošā vietā. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.

5. Sacensību noteikumi.
Izloze. Izlozes norisi kontrolē sacensību organizatori, piedaloties komandu pārstāvjiem, trijos etapos:
1.etaps komandas izlozē sektoru izlozes kārtību
2. etaps – komandas primārās izlozes kārtībā izlozē sektora numurus.
Zivju svars un suga.
Ieskaitītas tiek visu sugu karpas virs 1.5 kg. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez bojājumu pazīmēm.
Sacensību sākums.
a) pēc izlozes komandas ieņem savu sektoru, telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem;
B)/> katrai komandai telts un rīki ir jānovieto ne vairāk kā 10 m attālumā no sektoru apzīmējošās zīmes. Pārējos gadījumos - pēc saskaņošanas ar sacensību tiesnesi;
c) līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt marķierus (tajā skaitā spīdošus) – ne vairāk kā 2 gabalus uz komandu, kā arī veikt piebarošanu – atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai). Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm. Piebarojumi uz kviešu un rudzu miltu bāzes ir aizliegti;
d) katrai komandai atļauts izmantot (makšķerēt) 4 makšķeres, karpu makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 3,9m, katrai makšķerei drīkst būt viens āķis, bet ēsma tam jāpiestiprina tikai un vienīgi ar montāžas (astru) palīdzību. Izmantot pītu auklu aizliegts. Vienīgais atļautais makšķerēšanas veids ir gruntsmakšķerēšana;
e) atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus;
f) „shock leader” (šoka līdera) pieļaujamais garums – līdz 10m;
g) šķīstošo PVA paku (šķīstošo paku) un stringeru (šķīstošo auklu) izmantošana ir atļauta;
h) raķešbarotavu, rokas katapultu izmantošana atļauta tikai dienas laikā no plkst. 12:00 –16:00;
j) iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojuma ar svariņu sānu iemetieni ir aizliegti. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums;
k) komandai var būt klāt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;
l) komandai jābūt 8 zivju uzglabāšanas maisiem un paklājam;
m) līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī, uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā;
n) visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas) jāveic tikai sava sektora robežās;
o) sportisti sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam;
p) sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistiem;
r) dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas. Tikai tiesnesis drīkst ieiet savā pārziņā esošajos sektoros, norādījumus dalībniekiem viņš var dot tikai mutiski.
s) pēc sacensību beigām sportistiem savā sektorā ir jāsavāc visus atkritumus.
Zivju svēršana.
a) svēršana notiek katru dienu laikā 7:00 un 20:00, divas reizes dienā
B)/> svēršana ir veicama ar testētiem svariem;
c) katra zivs ir jāsver organizatoru piešķirtā svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina. Visos sektoros jābūt viena veida svēršanas somām;
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivis no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā viens no komandas dalībniekiem. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē;
e) svēršanas laikā dalībniekam (un vienam no blakus sektora komandas dalībniekiem) ir jāatrodas blakus, lai kontrolētu procesu un parakstītu protokolu, kurā tiek fiksēts katra eksemplāra svars. Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti;
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtētas un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai;
g) zivs netiek vērtēta arī gadījumā, ja tā netīšām ir noķerta nevis mutē, bet aizcirsta.

6. Vispārēji aizliegumi un ierobežojumi. Aizliegts:
a) makšķeru auklai pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas;
B)/> ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti;
c) izmantot dzīvnieku izcelsmes piebarojumu un ēsmu, kā dzīvu, tā arī nedzīvu, zivju ikrus, metālisku ēsmu;
d) mērķtiecīga zivju aizciršana;
e) ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt;
f) pamest sektoru bez tiesneša atļaujas;
g) lietot spirtotus dzērienus un alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā;
h) saņemt un nodot zivis;
i) līdz sacensību beigām noņemt mietiņu ar sektora numuru;
j) izmantot radiovadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
Par šajā daļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām un tās rezultāts netiek ieskaitīts.
Par citu šo noteikumu punktu pārkāpšanu tiek izteikts brīdinājums, par atkārtotu brīdinājumu komanda tiek atstādināta no sacensībām.
Komandām, kuras ir atstādinātas no sacensībām vai arī kādu pamatotu iemeslu dēļ nav pielaistas sacensībās, dalības maksa netiek atmaksāta.

7. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana.
Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas.
Augstāku vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki ir noķēruši lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota komandai, kuras lomā ir lielākā zivs. Ja arī tādā gadījumā saglabājas vienlīdzība,tad kuram lielāks zivju skaitu.
Komanda, kas 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām,balvām. Komanda,kura noķērusi lielāko zivi, saņem organizatoru balvu.

Iespēja pieteikties 18 komandām.

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   raivis35 

 • Ziņojumi: 14
 • Reģistrējies: 01.novembris 2017

Publicēts: 07.maijs 2019 - 15:43

MMK Zaube2 piesakās

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 19.jūnijs 2019 - 23:27

Pieteikušās komandas:

1.Mad Carp
2.MMK Zaube
3.MMK Zaube2
4.More
5.(Nosaukums top)

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   zuja 

 • Ziņojumi: 165
 • Reģistrējies: 21.janvāris 2009

Publicēts: 20.jūnijs 2019 - 17:35

Naudas balvas?

#8 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 20.jūnijs 2019 - 23:24

1.vieta 300€
2.vieta 200€
3.vieta 150€
+ Big fish

#9 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 01.jūlijs 2019 - 10:51

Pieteikušies:
1.Mad Carp
2.MMK Zaube
3.MMK Zaube2
4.More
5.(Nosaukums top)
6.Boilie Lab
(Lai sacensības notiktu ir vajadzīgas 17-18 komandas)

#10 Lietotājs šobrīd nav portālā   Pakijs 

 • Ziņojumi: 120
 • Reģistrējies: 15.decembris 2009

Publicēts: 08.jūlijs 2019 - 09:03

:)

#11 Lietotājs šobrīd nav portālā   rudiks27 

 • Ziņojumi: 1
 • Reģistrējies: 23.jūlijs 2017

Publicēts: 08.jūlijs 2019 - 23:07

Carp Stalker piesaka dalību

#12 Lietotājs šobrīd nav portālā   Marsietis6 

 • Ziņojumi: 71
 • Reģistrējies: 02.janvāris 2017

Publicēts: 17.jūlijs 2019 - 22:50

 MadCarp, 01.jūlijs 2019 - 10:51, rakstīja:

Pieteikušies:
1.Mad Carp
2.MMK Zaube
3.MMK Zaube2
4.More
5.(Nosaukums top)
6.Boilie Lab
(Lai sacensības notiktu ir vajadzīgas 17-18 komandas)

Varat startēt kāla mačos. Vel viena brīva vieta

#13 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 23.jūlijs 2019 - 20:27

SACENSĪBAS TIEK ACELTAS!!!!!
Nepietiekams dalībnieku skaits.
Atvainojamies komandām kas bija reģistrējušās sacensībām.

#14 Lietotājs šobrīd nav portālā   MadCarp 

 • Ziņojumi: 8
 • Reģistrējies: 03.aprīlis 2019

Publicēts: 23.jūlijs 2019 - 20:28

Nākamo sezonu vēlamies meiģināt velreiz uzrīkot karpu makšķerēšanas sacensības.Dalības maksa būtu 200€
Balvu fonds būtu:
1.vieta 1000€
2.vieta 700€
3.vieta 500€
Big fish 100€
+ kausi un medaļas.

1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas