Veidosim saturu kopā!
 • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
 • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
 • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Jānis Stikuts | 4.janvāris 2017, 13:27 | 15 komentāri | 4726 skatījumi

Ir pēdējais laiks visiem izteikt savu viedokli

Kā sapratu no saņemtās informācijas, LMSF valde gatavojas tuvākajā savā sēdē lemt par priekšlikumiem, kuri iesūtīti jaunās sezonas priekšvakarā un skar atsevišķus ar nolikumiem un izlases veidošanu saistītus jautājumus. Ievietoju saiti ar LMSF portālā atrodamo lapu, kura veltīta diskusijai par priekšlikumiem, kuri parādījušies publiskā telpā vai iesūtīti LMSF. Tur var koncentrētā veidā atrast visus priekšlikumus.

LMSF valdē bija ienākuši sekojoši priekšlikumi.

  1. PRIEKŠLIKUMS - autors JĀNIS STIKUTS
   Aktuālais nolikums : Latvijas kausa sacensību nolikums spiningošanā no laivas.
   Sadaļa - Sacensību dalībnieki
   Aktuālā redakcija: Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim. Ekipāža ir atbildīga par tiesneša apmācību!
   Laivu celtspējai un izmēriem (laivas garums ne mazāks par 3,60m) jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim.
   Ierosinājums: Izslēgt šos divus teikumus, nolikumu papildināt ar pantiem, kas nosaka, ka tiesnešu kolēģijai vērtēšanai tiek iesniegtas (nosūtītas) noķertās zivs fotogrāfijas uz mērlentas fona (nosakot detalizēti visus aspektus).
   Pamatojums: Sacensības kļūs pieejamākas plašākam makšķernieku lokam, jo samazināsies prasības pret laivu izmēriem un tiesnešu klātbūtni, samazināsies dalībnieku izdevumi. Diskutējams ir jautājums par ieskaites zivīm un lomu fiksēšanu, iespējams nedaudz palielināsies organizatoriskie izdevumi.
  2. PRIEKŠLIKUMS - autors ANDIS MIEZIS
   Aizliegt sportistiem iebraukt ūdenstilpnē 2 ( divas ) nedēļas pirms nākamajām sacensībām.Tā vietā atļaut oficiāli divas treniņdienas-ceturtdien un piektdien
   PLUSI:
   1.Tagad valda spekulācijas,ka visbiežāk uzvar tas kurš vairāk dienas pavada uz konkrētās ūdenstilpnes.Nu šīs dienas vairāk vai mazāk izlīdzinātos un rezultāts būtu objektīvāks.
   2.Tomēr presings uz doto ūdenstilpni būtu mazāks un arī sportistu lomiem vajadzētu būt lielākiem.
   3.Daudzi sūdzas,ka visi šie mači un treniņi izmaksājot pārāk dārgi.šai gadījumā sportistiem būtu vairāk brīvā laika,kuru tie varētu izmantot algotam darbam, nopelnīt naudiņu ar kuras palīdzību tiekties pretīm jauniem sasniegumiem.:)
   4.Tāda kārtība ir arī PČ.
  3. PRIEKŠLIKUMS - autors JURIS FJODOROVS
   Aizliegt dalībniekiem iebraukt ūdens tilpnē sestdien no rīta,sestdien pēc pirmās kārtas un svētdien agri pirms otrās kārtas ( ja sacensības notiek sestdien pēcpusdienā un svētdien no rīta ) vai sestdien agri pirms pirmās kārtas,sestdien pēcpusdienā un svētdien agri pirms otrās kārtas ( ja mači notiek sestdien un svētdien no rīta ).To var atļaut tikai ar galvenā tiesneša atļauju,izlozētā tiesneša klātbūtnē ( piemēram ja vajag remontēt un
   pārbaudīt laivu vai dzinēju ). To vajadzētu darīt,jo joprojām atrodas negodprātīgi sportisti,kuri pirms nākošajām kārtām brauc un pārbauda sevis atrasos "punktus".Manuprāt tas nav ētiski.Beztam
   tas nav atļauts arī PČ.
  4. PRIEKŠLIKUMS - autors JURIS FJODOROVS
   1.diena.Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst.11.00;11.30-12.00 -tiesnešu izloze;12.00 tiesnešu sapulce;1.kārta 13.00-19.00;20.00 kārtas rezultātu paziņošana. Precīzi pulksteņlaiki lai paliek organizatoru vai federācijas ziņā,bet piemēram:
   1.diena.Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst.5.30;6.00-6.30 -tiesnešu izloze;6.30 tiesnešu sapulce;1.kārta 7.00-13.00;14.00-kārtas rezultātu paziņošana. Pamatā vecie starta laiki tika ieviesti lai dalībniekiem nevajadzētu par katru cenu sacensību vietā
   ierasties jau piektdienas vakarā,bet varētu to darīt arī nesteidzoties sestdien no rīta.Vairāku gadu pieredze rāda,ka sacensību vietā 99% dalībnieku ierodas jau ceturtdien,bet liela daļa jau trešdien
   vai otrdien.Tātad šai idejai zūd jēga.Jaunajā redakcijā mēs arī būtu vairāk pietuvināti PČ kārtībai. Arī tur mači notiek divas dienas no rītiem un starp startiem dalībnieki var vairāk atpūsties un gata-
   voties nākamajai dienai.
  5. PRIEKŠLIKUMS - autors RAITIS KOZLOVSKIS
   Ierosinu Latvijas čempionātu nolikumos svītrot punktu, kas paredz obligātu dalību LMSF sastāvā esošajās organizācijās. Piemēram citāts no 2016.gada Latvijas čempionāta nolikuma fīdermakšķerēšanā:"Sacensībās piedalās individuālie dalībnieki, kuri pārstāv kādu no LMSF sastāvā esošām organizācijām."
   Ierosinājuma pamatojums: šobrīd vairākās disciplīnās startē sportisti, kas nepārstāv nevienu klubu un šāda prasība, manā skatījumā, var veicināt dalībniekumu sarukumu. Līdz ar to ierosinu šo prasību nolikumos svītrot, kā natbilstošu reālajai situācijai.
  6. PRIEKŠLIKUMS - autors RAITIS KOZLOVSKIS
   4. Ierosinājums: Pludiņmakšķerēšanas, fīdermakšķerēšanas un zemledus makšķerēšanas disciplīnās ierosinu Valsts izlasi veidot atbilstoši manis izstrādātajiem noteikumiem (skat. e-pasta pielikumā noteikumi_valsts_izlasei_2016.pdf).
   5. Ierosinājuma pamatojums: LMSF rīkotajās sacensībās piedalos jau vairākus gadus un katru gadu kādā no makšķerēšanas sporta disciplīnām noris nevajadzīgi strīdi par izlases sastāvu (šis gads, kā zināms, nebija izņēmums). šobrīd izlases sastāvu nosaka disciplīnu atbildīgie un apstiprina valde pēc saviem ieskatiem, taču nevienmēr motivācija iekļaut vai neiekļaut kādu no sportistiem ir saprotama pašiem sportistiem un atbalstītājiem, jo šobrīd nav noteikumu, kas viennozīmīgi atrunātu kārtību, kā izlases būtu veidojamas. Uzskatu, ka jebkurš sportists, kas ir veltījis savu brīvo laiku, personīgos līdzekļus un ir sasniedzis atbilstošus sportiskos rezultātus, ir pelnījis saprotamu un godīgu atlasi uz Valsts izlasi, tā kā tā daudziem sportistiem ir galvanā balva par paveikto. Tādēļ esmu izstrādājis un piedāvāju savu noteikumu redakciju. šobrīd noteikumi ir izstrādāti pludiņmakšķerēšanas, fīdermakšķerēšanas un zemledus makšķerēšanas disciplīnām, tā kā tajās orientējos pietiekami labi, taču neiebilsu, ja šis noteikumu projekts tiek pielāgot arī citām LMSF makšķerēšanas sporta disciplīnām.

R.Kozlovska e-pasta pielikums:
LMSF Valsts izlases veidošanas noteikumi (pludiņmakšķerēšanas, fīdermakšķerēšanas un zemledus makšķerēšanas disciplīnās)
šis nolikums nosaka kritērijus, pēc kuriem Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācija (tupmāk LMSF) sastāda Valsts izlasi (turpmāk izlasi) dalībai Pasaules un Eiropas čempionātos. Noteikumi attiecināmi uz LMSF pludiņmakšķerēšanas, fīdermakšķerēšanas un zemledus makšķerēšanas disciplīnām.
1. Izlases veidošana
1.1 Sportistu atlase uz izlasi veicama katru gadu jaunas sporta makšķerēšanas sezonas (turpmāk sezonas) sakumā.
1.2 Uz vietu izlasē var kandidēt tikai tie sportisti, kas:
1.2.1 ir Valsts pilsoņi vai arī nepilsoņi, kas Latvijā dzīvo vairāk nekā 5 gadi, pie tam izlasē var būt ne vairāk kā viens sportists bez Valsts pilsonības.
1.2.2 attiecīgajā makšķerēšanas sporta disciplinā (turpmāk disciplīnā) Latvijas čempionātā ir startējuši vismaz 3 pilnas sezonas.
1.3. Sportistu atlase uz izlasi ir veicama vadoties pēc iepriekšējās sezonas ieskaites sacensību rezultātiem, summējot sacensībās iegutās vietas. Priekšroka tiek dota sportistiem, kuri ieguvuši mazāko punktu kopsummu. Ja vairākiem sportistiem iegūto punktu kopsumma sakrīt, tad priekšroka tiek dota sportistam, kuram ieskaites sacensībās noķerto zivju kopsvars ir lielāks.
1.4 Atkāpe no 1.3 punkta iespējama gadījumos, ja dalību izlasē atsaka sportisti, kas atbilst 1.2.2 un 1.3 punktā noteiktajām prasībām un izlases komplektēšana atbilstoši 1.2.2 un 1.3 punkta prasībām nav iespējama.
2. Ieskaites sacensības
2.1 Katras sezonas sākumā LMSF valde (turpmāk valde) nosaka, kuras no LMSF rīkotajām sacensībām katrā no disciplīnām tiks uzskatītas par ieskaites sacensībām (piezīme: katra sacensību diena uzskatāma par atsevišķām sacensībām).
2.2 Ieskaites sacensību skaits sezonā nevar būt mazāks par 6.
2.3 Atkāpe no 2.2 punkta iespējama gadījumos, ja laika apstākļu vai citu napārvaramu apstākļu dēļ kādas no sacensībām tiek atceltas.
3. Par makšķerēšanas sporta disciplīnu atbildīgā persona un tās pienākumi
3.1 Izlases komplektēšanu, vadoties pēc LMSF Valsts izlases veidošanas noteikumiem, katrā disciplīnā veic valdes apstiprināta atbildīgā persona (turpmāk disciplīnas atbildgais).
3.2 Disciplīnas atbildīgā pienākumi ir:
3.2.1 katru gadu sezonas sākumā veidot izlases sastāvu saskaņā ar LMSF noteikumiem sportistu atlasei uz Valsts izlasi ­ vadoties no iepriekšējās sezonas ieskaites sacensību rezultātiem, sazināties ar sportistiem un noskaidrot sportistu
iespējas (vēlmi, finasiālās iespējas utt.) startēt starptautiskās sacensībās izlases sastāvā;
3.2.2 sastādīt komandas treneru sarakstu;
3.2.3 nozīmēt izlases kapteini;
3.2.4 informēt valdi par izlases sastāvu un treneru sastāvu. Valde var lemt par treneru sastāva maiņu, ja uzskata to par nepieciešamu.

   4.Izlases dalībnieka pienākumi
   4.1 Izlases dalībnieka pienākumi ir:
   4.1.1 piedalīties LMSF organizētās treniņnometnēs vai treniņos (ja tādi tiek organizēti) kopā ar komandu;
   4.1.2 sniegt komandas biedriem treniņnometņu, oficiālo treniņu, sacensību laikā iegūto informāciju, kas var uzlabot komandas sniegumu;
   4.1.3 treniņos un sacensībās izpildīt treneru un komandas kapteiņa norādījumus;
   4.1.4 ar cieņu un toleranci izturēties pret komandas biedriem, komandas kapteini un treneriem.
   4.2 Gadījumos, ja sportists neievēro 4.1 noteikumus, disciplīnas atbildīgais vai komandas kapteinis informē valdi un valde var lemt par sportista izslēgšanu no izlases sastāva. Ja pārkāpumi ir fiksēti starptautisko sacensību norises laikā, tad pēc sacensībām komandas kapteinis vai disciplīnas atbildīgais informē valdi par pārkāpumiem. Pēc komandas biedru, treneru, komandas kapteiņa un sportista uzklausīšanas, valde var lemt par sportista izslēgšanu no izlases kandidātu saraksta nākamajā sezonā.
  1. PRIEKŠLIKUMS - autors MĀRIS KĀRKLIŅŠ
   1. "Mērītas un reģistrētas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas tikai tās, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem." Manuprāt, lieks teksts nolikumā. Faktiski tāpat to nedara, bieži vien, izvelkot izmēros mazāku asari, kas neuzlabos punktus salīdzinot ar jau noķertajiem 20, nemaz nemēra - uzreiz atlaiž! ..kur nu vēl tiesnesis ņems un reģistrēs tādus maziņos... Nav dzirdēts arī, ka mērītu un reģistrētu noķertos brekšus, u.tml. Tāpat nekad nav dzirdēts, ka tiktu izvesta jebkāda "ārpusprotokola" noķerto zivju statistika.
   2. Nevajadzētu "tiesnešu sapulci", kā teikts nolikumā. Vajadzētu instruktāžu - labu, sagatavotu noteikumu izklāstu konkrētajām sacensībām. Jo nav jau vairs daudz laika klasiskai sapulcei - drīz jau starts! Būtu vēlams sacensību organizatoru sagatavots buklets tiesnešiem kā praktisks vadlīniju apkopojums, kā rīkoties, tiesājot sacensības.
  2. PRIEKŠLIKUMS - autors EGĪLS DRAUDIŅŠ
   Sezonas sākumā LMSF ir jāizvirza mērķus katrai makšķerēšanas sporta disciplīnai.
   Mērķu sasniegšana ļauj vai uzlabo konkrētā virziena attīstību un kopējo federācijas reitingu.
  3. Izmaiņas kalendārājos mēnešos.
   Mainīt posmu kārtibu kādā notiek Latvijas regulārais čempionāts spiningošanā no laivām.
   Atstāt tos pašus trīs posmus sezonā. Līdz šim bija posmi - maijs, jūnjs, jūlijs.
   Mainīt uz maijs, jūnijs, septembris.
   Galvenais iemesls ir nesalīdzināmā zivju aktivitāte jūlijā un septembrī (par labu septembrim). Latvijas izlases atlases kārtību (iespējam var pielietot arī citās disciplīnās)
   Noteikt statusu - izlases kandidāts.
   Kandidātu sarakstā iekļaujas sportisti, kuri:
   - iepriekšējā gada čepionātā ir ierindojušies pirmajā desmitniekā (vai 6niekā)
   - uz izlases formēšanas brīdi tekošajā gada čempionāta posmos ierindojas pirmajā sešiniekā (vai 10niekā)
   - iepriekšējā PČ ir ieņēmuši vietu pirmajā sešiniekā (vai 10niekā) Balstoties uz izlases kandidātu saraksta atbildīgais par disciplīnu nosauc LMSF valdei izlases sastāvu tekošajam gadam.
   Atbildība par rezultātiem - ir / nav ???
   Piedāvājums atvērts apspriedei un papildināšanai
 1. PRIEKŠLIKUMS - autors JĀNIS STIKUTS
  Visos LMSF sacensību nolikumos papildus būtu jāiekļauj sadaļu "Vispārīgie noteikumi", kurā būtu sekojoši panti:
  Sacensību organizatori sacensību norises laikā nav atbildīgi par dalībnieku drošību, iespējamām traumām vai veselības traucējumiem.
  Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, uzņemas pilnu atbildību par visu ar sacensībām saistīto likumu un noteikumu, kā arī sacensību nolikuma ievērošanu.
  Piesakoties sacensībām dalībnieki ar to vienlaicīgi apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai LMSF mārketinga un reklāmas aktivitātēm.
  Visiem, kuri sacensību norises vietā vēlas izmantot pārvietojamu, ar zemi saistītu vai nesaistītu reklāmu, tā jāsaskaņo ar sacensību organizatoru. Par nesaskaņotu reklāmas izvietošanu sods – 200 eur.

10. PRIEKŠLIKUMS - autors: biedrība “Makšķernieku klubs Osprey”, M.Balodis, K.Godiņš Priekšlikumi nepieciešamajiem labojumiem Latvijas čempionāta makšķerēšanā no laivām nolikumam

Nepieciešamie precizējumi/papildinājumi 2017.gada čempionāta nolikumam

 • Zivju resursiem saudzīga makšķerēšanas sporta popularizēšana veicinot sabiedrības izpratni par “noķer un atlaid” principu. Labāko ekipāžu un komandu noteikšana spiningošanā no laivām un izlases sastāva noteikšana.

PAMATOJUMS: Nepieciešams rast izpratni sabiedrībā par makšķerēšanas sportu un, ka to var organizēt neradot zaudējumus vides resursiem. Sasaistīt labāko ekipāžu un komandu rezultātus ar izlases sastāva noteikšanu.

 • Pieteikšanās tiek organizēta tikai piesakot dalību Latvijas čempionātam vai tā posmam iepriekš, reģistrējot komandu un vai ekipāžu ne vēlāk kā 10 dienas pirms LR čempionāta vai posma sākuma. Reģistrācija notiek rakstiski, aizpildot LMSF mājaslapā........ publicēto anketu, kura satur informāciju par dalībniekiem, komandas nosaukumu, laivas tipu, laivas reģistrācijas numuru, dzinēja jaudu, komandas/ ekipāžas atbalstītājus u.c. Komanda/ekipāža tiek pielaista sacensībām, ja pirms pirmā posma, kurā piedalās, iesniedz anketu un apliecinājumu, ka ir iepazinusies ar LR čempionāta nolikumu kā arī apņemas to ievērot. Pieteikšanās termiņš beidzas ne vēlāk kā 10 dienas pirms starta, var pieteikties uz visu sezonu. Ja mainās laiva vai komandas/ekipāžas sastāvs vai nosaukums, tiek veiktas izmaiņas anketā. Komanda/ekipāža par laivas maiņu elektroniski, uz LMSF mājaslapā norādīto galvenā tiesneša kontaktinformāciju, informē galveno tiesnesi ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensībām, lai var sagatavot rezerves Nr. zīmes.

PAMATOJUMS: Nepieciešams noteikt iepriekšēju pieteikšanos, kas ļauj sacensību organizatoram rēķināties ar dalībnieku skaitu. Informācija par dalībniekiem mājaslapā, ļauj gūt priekšstatu par sacensību apmeklētību, dalībnieku sastāvu un to atbalstītājiem. Šī informācija ļauj LMSF un sacensību organizatoriem izplatīt publisku informāciju, lai popularizētu makšķerēšanas sportu un informētu par sabiedrību un mediju par norises vietu un dalībniekiem. Anketās un publiskajā informācijā var paredzēt sadaļas, kuras interesē komandu atbalstītājus, piemēram – inventāra aprakstu, sponsoru nosaukumu, īsu biogrāfiju utt. Atbalstītājiem parādās papildu vieta, kur reklamēt sevi un interese atbalstīt makšķerēšanas sportu. Šāda informācija interesētu arī līdzjutējus.

Laivu numuri ļauj daudz vienkāršāk tiesnešiem un sacensību dalībniekiem fiksēt noteikumu pārkāpējus un vērsties pie galvenā tiesneša.

 • Tiesneši ir komandas sastāvdaļa, dalībnieki, aizpildot anketu LMSF mājaslapā, norāda informāciju arī par ekipāžas tiesnesi. Ja tiesnesis mainās, tad informācija tiek aktualizēta. Pirms katra posma galvenais tiesnesis novada instruktāžu par sacensību noteikumiem un tiesnešu atbildību un pienākumiem. Galvenais tiesnesis var veikt tiesnešu zināšanu pārbaudi par LR spēkā esošajiem makšķerēšanas noteikumiem un sacensību nolikumu izvēles kārtībā. Galvenais tiesnesis vai sacensību organizators izdala zivju mērierīces un sacensību protokola veidlapas abām sacensību dienām.
 • Tiesnešiem organizēt pirms starta testu, ja tiesnesis izkrīt testā, to aiztāj cits komandas dalībnieks.

PAMATOJUMS: Tiesnešu darba precizitātei un zināšanām ir nozīmīga loma precīza rezultāta noteikšanā, lai netiktu negodprātīgi radītas priekšrocības kādam no sacensību dalībniekiem. Tiesnešu zināšanas par nolikumu un noteikumiem ir būtiskas, lai netiktu ietekmēts sacensību rezultāts no dalībnieku puses.

 • Laivas tiesneša pienākumi:

  1. Pārbauda vai zivs ir dzīva, noķerta galvas rajonā un atbilst nosacījumiem (izmēram un zivs sugai atbilstoši nolikumā noteiktajam).

  2. Nekavējoties nomēra zivi piešķirtajā mērierīcē. Dalībnieki vēro mērīšanas procesu, bet paši neveic zivs mērīšanu. Strīdu gadījumā zivs mērījumu dalībnieks fotogrāfē un lēmumu pieņem galvenais tiesnesis.

  3. Pārliecināties, ka sacensību dalībnieki nodarbojas ar spiningošanu nevis velcēšanu.

  4. Pārliecināties, ka sacensību dalībnieki neveic iebarošanu.

  5. Dot signālu sākt un beigt makšķerēšanu.

  6. Veikt informācijas ievadi protokolā un, pēc atgriešanās starta/finiša zonā, nekavējoties iesniegt galvenajam tiesnesim.

  7. Tiesnesis sacensību laikā nedrīkst, bez tiesājamās ekipāžas dalībnieku piekrišanas lietot sakaru līdzekļus. Gadījumā, ja tas tiek konstatēts, tai ekipāžai, kuru pārstāv konkrētais tiesnesis, tiek piešķirta dzeltenā kartīte. Atkārtota pārkāpuma gadījumā ekipāža tiek diskvalificēta no konkrētā posma ieskaites.

  8. Ja konstatēti pārkāpumi tiesājamās ekipāžas vai jebkuras citas sacensībās startējošās ekipāžas rīcībā, nekavējoties pēc atgriešanās krasta starta/finiša zonā informēt galveno tiesnesi.

  9. Sekot vai tiek ievēroti visi Nolikumā noteiktie noteikumi.

PAMATOJUMS: Tiesnešiem ir nozīmīga loma patiesa rezultāta noteikšanā, tādēļ ir nepieciešams reglamentēt tiesnešu darbību un atbildību. Izslēgt vai būtiski mazināt dalībnieku iespējas ietekmēt rezultāta noteikšanu.

 • Galvenā tiesneša pienākumi:

  1) Pārbaudīt vai ekipāžas dalībnieki ir tiesīgi vadīt laivu (atbilstoši LR spēkā esošajām prasībām), makšķernieku kartes un attiecīgās ūdenstilpnes licences, ja tās nepieciešamas.

  2) Sekot laivu atbilstībai sacensību noteikumiem un drošības aprīkojuma atbilstībai.

  3) Pārbaudīt komandu tiesnešu zināšanas par sacensību Nolikuma un Makšķerēšanas notiekumiem,

  4) Organizēt sacensību dokumentu apstrādi, nodrošināt kvalitatīvu sacensību protokolu apstrādi un informācijas apkopošanu.

  5) Apstrādājot rezultātus - pievērst uzmanību protokolu kvalitātei un, aizdomīgu situāciju gadījumā, pieaicināt tiesnesi, kurš sastādījis protokolu.

  6) Sekot, lai dalībnieki ievēro sacensību nolikumu sacensību laikā un sacensību dalībnieku pulcēšanās vietā (alkohols utt.).

  7) Dod startu ekipāžām un atbild par vienāda intervāla ievērošanu starp pirmo un otro vilni.

PAMATOJUMS: Sacensību galvenais tiesnesis ir sacensību amatpersona ar tiesībām un pienākumiem, uzskatām, ka svarīgākos pienākumus nepieciešams uzskaitīt. Tie kalpo arī kā atgādinājums sportistiem, ka šis ir valsts čempionāts ar stingriem noteikumiem.

 • Starta kārtība:

  Tiek noteikta kārtība kādā startē komandu dalībnieki. Ja ir paredzēts dalītais starts, tad katrā sacensību dienā pirmā nedrīkst startēt viena un tā pati ekipāža. Noteikumu ievērošanu nodrošina tiesnesis, kurš tiesā ekipāžu. Dalītā starta gadījumā abās sacensību posma dienās tiek nodrošināts vienāds laika intervāls starp pirmajā un otrajā vilnī startējošajām ekipāžām. Intervāla ilgumu nosaka galvenais tiesnesis pirms posma sākuma, informējot tiesnešu sapulcē. Starts katram vilnim tiek dots ar skaņas signālu, nodrošinot pietiekamu dzirdamību. Ekipāžas nedrīkst pamest sacensību organizatora iezīmēto starta/finiša zonu pirms starta signāla attiecīgajam vilnim. Pārkāpuma gadījumā tiek piemērota dzeltenā kartīte.

PAMATOJUMS: Nepieciešams skaidri formulēt starta kārtību. Ir skaidri jāinformē dalībniekus/komandas - vai dalītais starts ir drošības jautājums vai tam ir arī citi iemesli un kādi tie ir.

 • Lomu protokola saturs un aizpildīšana:

  Protokolam jāsatur sekojoša informācija - komandas nosaukums, laivas reģistrācijas nr., dalībnieku vārds/uzvārds, kontakttālrunis, tiesneša vārds, uzvārds, kontakttālrunis, zivju tabula.

PAMATOJUMS: Konkrētā tiesneša vārds, uzvārds un tālruņa nr. ir nepieciešams informācijas precizēšanai, ja rodas tāda nepieciešamība. Dalībnieku kontakttālruņa norādīšana ļauj operatīvi pieaicināt dalībniekus strīdu gadījumu apspriešanai un izskatīšanai.

 • Makšķerējot katrs ekipāžas dalībnieks drīkst reizē izmantot tikai vienu kātu. Laivā esošo kātu skaits netiek ierobežots. Maksimālais kata garums tiek ierobežots līdz 2,7 metru garumam. Velcēšana, vertikālā džigošana un makšķerēšana no krasta nav atļauta.
 • Iebarošana – aizliegta gan sacensībās, gan treniņos. Ir atļauts apstrādāt tikai mānekli ar specifiskām vielām.

  Ir atļauta tikai mākslīgo ēsmu izmantošana. Mušu un to imitāciju lietošana ir aizliegta. Mākslīgajai ēsmai varbūt vienžubura, divžubura vai trīsžubura āķis. Āķu skaits tiek noteikts atbilstoši spēkā esošajiem Makšķerēšanas noteikumiem. Dalībnieks drīkst palīdzēt komandas biedram tikai tad, ja paša māneklis atrodas laivā. Vienlaikus drīkst makšķerēt tikai ar vienu mānekli un kātam jābūt rokā/s. Kontrolē tiesnesis.

PAMATOJUMS: Priekšlikumi ņemti no Pasaules čempionāta nolikuma. Minēto ierobežojumu iestrāde nolikumā ļautu sagatavoties dalībai PČ.

 • Distances ievērošana:

  Tiek noteikta 50 m distance gan starp sportistu, gan sacensībās nestartējošo makšķernieku laivām. 50 m distanci ievēro sākot ar starta brīdi līdz makšķerēšanas laika beigām.

  Šaurās vietas – ja dalībnieka laiva ir nostājusies šaurā līča ieejā vai izejā un tai nevar pabraukt garām nepārkāpjot 50 robežu, tad braukt gribētājam ir jāprasa – pa kuru pusi un manevrs jāizpilda veidā, kurš nekādi nevar patraucēt tai ekipāžai, kura makšķerē konkrētajā vietā.

PAMATOJUMS: Praksē ir gadījumi, kad ekipāžas mēdz tuvoties laivām, kuras jau apstājušās pirmajā copes punktā, tādējādi ietekmējot makškērēšanas zonu. Ir bijis gadījums, kad laiva pilnā gaitā pabrauc garām mazāk kā 20 metrus no laivas, kura stāv izvēlētajā punktā. Par šiem pārkāpumiem jādod dzeltenās kartītes.

 • Finišs:

  Nepieciešams noteikt finiša kārtību. Sacensību diena sākas no starta signāla brīža līdz iebraukšanas finiša zonā un protokola iesniegšanas galvenajam tiesnesim. Nepieciešams noteikt laivu atgriešanās laiku starta/finiša zonā. Atgriešanās laiku fiksē laivas tiesnesis.

  Ja laiva atgriežas starta punktā vēlāk nekā noteiktais laiks:

  Variants A - bet nokavētais laiks nepārsniedz 15 minūtes, tad ekipāžai tiek piešķirti 2 soda punkti. Laiva ar ekipāžu, kas kavē noteikto laiku par 15 vai vairāk minūtām attiecīgajā sacensību dienā tiek ierindota pēdējā vietā. Gadījumā, ja tādas laivas ir vairākas – tiek sarindotas atgriešanās secībā (augstāk tā, kas ieradusies agrāk).

  Variants B - par katru minūti piemēru vienu soda punktu, bet ne vairāk kā dalībnieku skaits uz starta.

PAMATOJUMS: Izslēdz diskusijas un fiksē finiša procedūru.

 • Laivu numuri:

  Laivām ir jābūt numurētām (2 uzlīmes uz katras laivas vai dzinēja puses un tām jābūt labi redzamām). Sacensību Nr. zīmes piešķir uz sacensību sezonu. Uz sacensību numuru zīmēm drīkst atrasties tikai LMSF logo un dalībnieka numurs. Šis ir viens no reklāmas laukumiem, kuru LMSF var pārdot sacensību sponsoriem. Sacensību numurzīmes popularizē LČ ārpus sacensību dienām, tās piešķir atbilstoši iepriekšējās sezonas rezultātiem LČ kopvērtējumā. Jauniem dalībniekiem numuri tiek piešķirti atbilstoši pieteikšanās kārtībai.

PAMATOJUMS: Sacensību dalībnieku numurzīmes atvieglo tiesnešu darbu, jo ir vienkāršāk fiksēt pārkāpumus izdarījušās ekipāžas. Tās sniedz skaidru informāciju - vai laivā atrodas sacensību dalībnieki, kā arī disciplinē sacensību dalībniekus. Tiek radīta papildu iespēja reklamēt čempionātu un LMSF ārpus sacensību dienām, veicinot papildus finansējuma piesaistīšanas iespējas Latvijas izlases vajadzībām.

 • Organizatori un to atbildība:

  Latvijas Republikas čempionāta posmu norises organizatoriskos uzdevumus LMSF var uzticēt veikt citām organizācijām. LMSF nosaka, kas ir jānodrošina organizatoram – ēdināšana, telpas protokolu apstrādei, galvenā tiesneša darba vietai, laivu novietošanas vieta u.c. Ar sacensību kalendāru un norises vietām LMSF iepazīstina ne vēlāk kā līdz 28.februārim. Informācija tiek izvietota LMSF oficiālajā mājaslapā.

  Organizatoru pieteikšanās notiek rindas kārtībā pēc norises vietu un kalendāra publicēšanas. Organizators, piesakot savu vēlmi uzņemties posma organizatoriskos pienākumus, apliecina gatavību nodrošināt visas LMSF obligātās prasības un apraksta kā tiks veikti organizatoriskie un informatīvie pasākumi.

  Nepieciešams atrunāt kāds būs sods organizatoram par slikti organizētām sacensībām.

PAMATOJUMS: Nepieciešami skaidri kritēriji LČ posma rīkotājam - kas jānodrošina obligāti un, ko vēlams nodrošināt.

 • Tiesnešu kolēģija un strīdu izskatīšana:

  Strīdu un disciplinārpārkāpumu izskatīšanai un soda piemērošanai tiek izveidota tiesnešu kolēģija. Tiesnešu kolēģija tiek izveidota pirms sacensību sezonas izlozējot 4 pārstāvjus (pa vienam pārstāvim no komandas) no tām komandām, kuras pieteikušās dalībai čempionātā uz visu sezonu. Komanda pati izlemj kurš no tās dalībniekiem piedalās tiesnešu kolēģijā un par to informē sacensību galveno tiesnesi. Tiesnešu kolēģija sastāv no sacensību galvenā tiesnešaun 4 komandu pārstāvjiem. Gadījumā, ja sūdzība vai sods jāpiemēro kādai no komandām, kuras pārstāvis ir tiesnešu kolēģijā – tas nepiedalās lēmuma pieņemšanā. Tiesnešu kolēģijai jāsapulcējas sacensību komisariātā pirms provizorisko rezultātu apstiprināšanas un jāizskata saņemtie iesniegumi.

PAMATOJUMS: Principi atbilst kārtībai kāda pastāv pasaules čempionātos. Šī punkta iekļaušana nolikumā ļaus izvairīties no subjektivitātes tiesāšanā strīdīgajos gadījumos, atjaunos uzticību tiesāšanai un izbeigs aizmuguriskās intrigas par to ko un kurš ir/nav darījis. Kolēģija ļaus skatīt arī disciplinārpārkāpumus daudz objektīvāk, jo lēmumu pieņemšanā būs iesaistīti komandu pārstāvji, kuriem būs pieejama informācija par faktiskajiem strīdus apstākļiem.

 • Reklamēšanas kārtība:

  Jādefinē reklāmas izvietošanas noteikumi. Jātrunā reklāmu izvietošana. Jādefinē LMSF obligātās reklāmas izvietošanas vietas (stendi, plakāti, sacensību dalībnieku numurzīmes, iespējams arī uz dalībnieku formām). Jādefinē obligātās reklāmas neatbilstība/konflikts ar dalībnieka sponsoriem. Dalībnieku pienākums norādīt sponsorus pieteikuma anketā. Jāatrunā reklāmas izvietošana sacensību vietā, organizatora reklāma, dalībnieku atbalstītāju reklāma, izvietošanas vietas, proporcija un veids.

PAMATOJUMS: Reklāma ir svarīga sacensību detaļa. Skaidra un saprotama reklāmas politika palīdzēs piesaistīt papildus finansiālos līdzekļus gan LČ, gan izlasei, gan uzlabos dalībnieku skaitu. Ir jābūt sinerģijai starp rīkotāju un dalībnieku sponsoriem.

avots

 
 
Novērtē rakstu:
 • Vērtējums ir 3.8571428571429 no 5
(7 balsis) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[15] Komentāri | dilst | aug
 
Brusis

Priekšlikums;;)

Airīši kungi,airīši. Nekādi 250 dzinēji. Demokrātija-jebkurš LR muskuļots indivīds var vinnēt visus čempionus.

04.01.17 Atbildēt | Ziņot 3
Brusis

Piebilstot pie iepriekšējā. Kāda ir kompensācija un kur to saņemt līņu makšķerniekam par izcūkāto copi?

04.01.17 Atbildēt | Ziņot 1
eerls

airētājiem jau ir savs čempionāts, kas saucas LČ divcīņā!

09.01.17 Atbildēt | Ziņot 1
chillis

nu tas jau protams ka vienlīdzīgos apstākļos airu laiva un 1 spinings sportisti topā nebūtu, tam jau ir visādas citas sacensības, šis tak "sporta cope" lai pārstāvētu tālāk valsti, sponsori u.t.t

04.01.17 Atbildēt | Ziņot 1
kraft

Tā vēlviens, vai tas pats? :) Lūdzu nosauc pirmo vietu un laiku. Maucam tikai ar airīšiem, bez gps, eholotiem, vienu kātu utt kā tu saki. Esmu gatavs pacīkstēties :)

05.01.17 Atbildēt | Ziņot 3
murdelis
murdelis > kraft:

Pilnīgi piekrītu...bez gps..ne visi var tādu greznību var atļauties..Normālu airu laiviņu..bez jebkādiem motoriem...un vicojam vaļā..

07.01.17 Atbildēt | Ziņot 0
chillis
chillis > kraft:

:D ne jau es sevi te par pro cilāju, man daudz kas vel jāiemācās :P ,bet pacīkstēties es neatteiktos, - tik nevis nosauc pirmo vietu un laiku bet piem 4 no rīta izloze kur braukt vot tas būtu interesanti :)

07.01.17 Atbildēt | Ziņot 0
kraft
kraft > chillis:

Nu ideju jūs sapratāt. Ja kādam ir aizspriedumi pret motoriem un gps, esmu ar mieru pierādīt, ka arī bez viņiem "Tie sportisti" kautko māk. Tākā vienalga vai 4 no rīta izloze, vai nosauciet vietu iepriekš, esmu atvērts šadām sacensībām un uz priekšu!

07.01.17 Atbildēt | Ziņot 1
close24
close24 > kraft:

Kraft, cik saprotu sevi pieskaitāt pie „tiem sportistiem”? Ja drīkst pajautāt - ar ko makšķernieki „sportisti” atšķiras no citiem makšķerniekiem?

Līdz šim šāda termina lietošanu biju dzirdējis no dažiem indivīdiem, kuri dalot makšķerniekus „pareizajos” un „nepareizajos”, ir pielikuši lielas pūles lai makšķernieku vidū notiktu neauglīgi strīdi, nesapratne, nesaskaņas, šķelšanās un esošo situāciju izmanto savu interešu bīdīšanai zem makšķernieku vārda.

09.01.17 Atbildēt | Ziņot -2
hromoj

Nu tiesnesi tā kā vajadzētu laivā. Tad kad ir īstais brīdis, tad kuram dalībniekam būs laiks nodarboties ar mērīšanu un otram ar fočēšanu. Pat tiesnesim nav viegli nomērīt un pierakstīt asaru žoru, jo abi dalībnieki velk bez apstājas...

04.01.17 Atbildēt | Ziņot 1
Brusis

Un kas tas par makškerēšanas noteikumu labojumu?

15. Makšķerēšanā aizliegts:

15.1. izmantot aizciršanas paņēmienu (cemmerēšanu) zivs aizķeršanai ar āķi aiz citas ķermeņa daļas, nevis mutes;

-------------------------------------------------------------

Sacensībās ētika pie dilsas?

-10. PRIEKŠLIKUMS - autors: biedrība “Makšķernieku klubs Osprey”, M.Balodis, K.Godiņš Priekšlikumi nepieciešamajiem labojumiem Latvijas čempionāta makšķerēšanā no laivām nolikumam.

Laivas tiesneša pienākumi:

1. Pārbauda vai zivs ir dzīva, noķerta galvas rajonā un atbilst nosacījumiem (izmēram un zivs sugai atbilstoši nolikumā noteiktajam).

04.01.17 Atbildēt | Ziņot -1
Kirsis6666

dazjaam ziviim di...sa beidzas galvas rajonaa!Parejais ir vnk bizness mosp parstavim.VO...!

04.01.17 Atbildēt | Ziņot 0
urmaas

Piekrītu! Kā var pārkāpt Makšķerēšanas Noteikumus kuri apstiprināti kā ministru kabineta noteikumi nr800??? Manā skatijumā noteikumus drīkst mainīt uz stingrāko pusi, nevis atvieglot! Es esmu PRET šādiem "atvieglojumiem"!

05.01.17 Atbildēt | Ziņot 0
micuks

Ja jau motorus, eholotes un citus pribambasus jāaizliedz, tad pilnam komplektam arī būtu jāaizliedz izmantot elektroniskos sakaru līdzekļus (rācijas, telefoni). Dažam labam šis ir palīdzējis kļūt par uzvarētāju.

05.01.17 Atbildēt | Ziņot 0
close24

Komentāri pavisam par citu tēmu.

Vienaldzība, nav ko teikt, vai arī nav īstā vieta kur, vai īstais veids kā šos priekšlikumus apspriest?

Attiecībā uz skaļāk izskanējušo - izlases veidošanas pamatprincipiem, šaubos vai automātiska iekļūšana izlasē ir pareizais risinājums, vieta čempionātā var nodrošināt vietu izlases kandidātu sarakstā, nevis vietu izlasē. Tālāk no kandidātiem veido izlasi. Saprotu tā tas ir bijis arī 2016.gadā.

08.01.17 Atbildēt | Ziņot -1
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager