Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
JurkalnesStavkrasts.lv | 6.septembris 2016, 12:23 | 7 komentāri | 7069 skatījumi

Festivāls Jūras Makšķerēšanā no Krasta. Nolikums (Labots)

6. Latvijas Čempionāts Jūras Makšķerēšanā Tautas klasē.

N O L I K U M S.

1. FESTIVĀLA MĒRĶIS

Jūras zivju makšķerēšanas popularizācija plašās makšķernieku masās. Pieredzes apmaiņa. Vides aizsardzības un tās sakopšanas popularizēšana makšķerniekiem. 2016. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. LAIKS, VIETA, ORGANIZATORS
Festivāls notiks 2016. gada 5.novembrī.

Sacensību norises vieta: Baltijas jūras piekraste Jūrkalnes pagasta teritorijā.

Festivāla organizātors - T.biedrība «Jūrkalnes Dzintarkrasts», Latvijas čempionāta sacensību organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, sadarbībā ar Ventspils novada Domi un Jūrkalnes pagasta pārvaldi un SIA SALMO.
Galvenais tiesnesis – Egīls Draudiņš, mob. tel. 29249144

3. NORISE

3.1. Festivāls

5.novembrī no plkst.7.00 līdz plkst. 8.30 dalībnieku pulcēšanās festivāla un sacensību norises starta vietā «Ozoliņos». Dalībnieku reģistrācija. Brokastu kafija/tēja.

Paziņojot par savu ierašanos un piesakoties sekretariātā, dalībnieki izlozē arī savu makšķerēšanas zonu.

Katrs dalībnieks,reģistrējoties, parakstās speciālā protokolā par to, ka nes pilnu atbildību par savu drošību pasākuma laikā.

  • 8.45 festivāla atklāšana.
  • 9.00 došanās uz sacensību sektoriem un iekārtošanās.
  • 10.00 sacensību sākums. Par to paziņo ar signālraķetes izšaušanu, ko veic galvenais tiesnesis un palīgs.
  • 20.00 sacensību beigas. Zivju nosvēršana un rezultātu fiksēšana.
  • 21.00 kopvērtējuma rezultātu paziņošana
  • 21.15 apbalvošana un siltas vakariņas

3.2. LR 2016.gada čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē.

Sacensības notiek vienā kārtā.

Sākas 5.novembrī plkst. 10.00 un beidzas plkst. 20.00

Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN. Dalībnieki, kuri priekšlaicīgi izpilda MN noteikto 10 kg loma normu bušu makšķerēšanā un pārtrauc makšķerēt, par katru ieekonomēto stundu, saņem bonusu 0,5 kg apmērā.

4. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki.
Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei.

Komandām, piesakoties no 1.okt. līdz 20.10.2016., un pēc 1.okt.2016.gada jāiemaksā dalības naudu 30 EUR.

To var izdarīt: aizpildot pieteikšanās anketu un pārskaitot naudu pēc 1.okt.2016.gada izmantojot internetbanku:

T.biedrības «Jūrkalnes Dzintarkrasts» 40008171604 bankas konts: SEB BANKA A/S, NORĒĶINU KONTS EUR: LV19UNLA0050022832757

Saņēmējs - Tūrisma biedrība «Jūrkalnes Dzintarkrasts» 40008171604, mērķis – dalības nauda Jūras festivālā

Izmantojot apmaksu caur internetabanku, obligāti pēc maksājuma veikšanas, ir jāaizpilda anketa www.jurkalnesstavkrasts.lv vai www.salmo.lv, norādot arī maksājuma uzdevuma numuru.

Anketa nevar tikt aizpildīta tiešsaitē – tā ir jāsaglabā datorā un jānosūta ar precīzi aizpildītu informāciju uz e-pastu: avotumajas@gmail.com ar norādi Jūras festivāls.

Ja netiks atsūtīta korekti aizpildīta anketa, Jūsu maksājums var netikt identificēts.

Informācija par izmaiņām dalībnieku sastāvā jānosūta uz e-pastu: avotumajas@gmail.com vai jāpaziņo pa tālr., 28320219 ne vēlāk kā līdz 01.11.2016.

Neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta.

5. Sacensību noteikumi
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot divas makšķeres, kuras aprīkotas ar trīs āķiem katra, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta darbības zona 40 metru platumā. Dalībnieki ūdenī drīkst iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki (līdz celim). Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā nav atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas.

Visos gadījumos katra dalībnieka loms ir jāglabā atsevišķi.

Vērtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais svars.

Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts, izņemot gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.

Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts.

Sacensību laikā nav atļautas skaļas sarunas un mūzikas atskaņošana. Ugunskuru kurināšana un grillu izmantošana notiks atbilstoši spēkā esošajiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Aizliegts alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti un pārnēsājamos lukturīšus.

Sākuma laiku un sacensību ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no šajā nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

Protesti kopā ar drošības naudu 20 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

6. Uzvarētāju noteikšana
Latvijas čempionātā tiek noteikti uzvarētāji komandām.
Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits.

7. Apbalvošana
Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro un trešo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas.

Festivāla ietvaros tiks pasniegta balva par atraktīvāko nometnes- makšķerēšanas vietas iekārtojumu un citas pārsteiguma balvas.

Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlasei jūras makšķerēšanā.

Piezīmes.

Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par visu, kas nepieciešams makšķerēšanai.

Dalībnieki rūpējas par savas makšķerēšanas zonas sakārtošanu pēc sacensībām.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu drošību pie ūdens.


Apstiprināts Tūrisma biedrība «Jūrkalnes Dzintarkrasts».

Jūrkalnes pagasta pārvaldē, Ventspils reģionālā vides pārvaldē.

Saskaņots LMSF Valdes sēdē.

avots: jurkalnesstavkrasts.lv

 
 
[7] Komentāri | dilst | aug
 
Moriartijs

Es jau samaksāju :) Tās veidlapas pieejamas tikai no 1 oktobra?

06.09.16 Atbildēt | Ziņot 0
pdda
pdda :

Vispār pati pieteikšanās sākas ar 01.10.2016 !!!

06.09.16 Atbildēt | Ziņot 0
mini_Me

Gandrīz 3tūkstoši skatījumi un nevienam nav iebildumu pret pasākumā (festivālā vai LR čempionātā - tā arī nesapratu) noteikto normu pretrunu ar MK noteikumu aktuālo redakciju? Nu nav atļauts izmantot 4 āķus, pat jūrjā.

Diemžēl jāsecina, ka kārtējo gadu nolikums ir veidots copy+paste stilā.

Cepuri nost LMSF neatslābstošas ģenialitātes priekšā!

08.09.16 Atbildēt | Ziņot 0
urmaas

Vasals. Tiesnešiem būs darbs. Tiesās tak tavi novadnieki, ne.

11.09.16 Atbildēt | Ziņot 0
mini_Me

OK, maksimāli pieļaujamais āķu skaits katrai makšķerei Nolikumā diezgan operatīvi ir izlabots. Tomēr vēlētos noskaidrot jautājumu par minimālo izmēru, kāds pasākuma laikā tiks noteikts (un vai vispār tiks noteikts un vai to vajag?) butei, jo Nolikuma 3.2.punktā ir teikums - “Sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN” un arī 5.punktā ir sekojošas frāzes – “Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus….”, kā arī “Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem”. Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” butei nav noteikts minimālais izmērs. Nekur Nolikumā nav minēts, ka organizatoriem ir tiesības noteikt jebkādus papildus ierobežojumus attiecībā uz ieskaitē iekļaujamo zivju izmēriem. Tātad, ja tradicionāli tiks noteikts bušu minimālais izmērs, tad tas būs pretrunā ar šo dokumentu (Nolikumu). Gadījumā, ja tomēr šāds ierobežojums būs aktuāls, tad ir nepieciešams veikt precizējumus Nolikumā, norādot min. izmēru centimetros, jo pie sektorus atdalošajiem mietiņiem piestiprinātie vienreizējās lietošanas plastmasas šķīvīši izskatās diezgan smieklīgi un nekādā gadījumā nenodrošina iespēju veikt precīzus mērījumus. Papildus tam būtu nepieciešama arī aktīvāka tiesnešu darbība sacensību laikā, veicot regulāru dalībnieku lomu mērījumu kontroli.

13.09.16 Atbildēt | Ziņot 1
Givi727

Kur var oficiālos rezultātus redzēt?

07.11.16 Atbildēt | Ziņot 0
Girts7

Katru gadu ir kaut kas pie kā jāpiedomā, lai izdotos pasākums veiksmīgi un lielākā daļa būtu apmierināti. Katrā ziņa liekas ka šogad ir gribēts ietaupīt uz ēšanu. Varbūt vajag citu gadu apbalvot olimpisko sešinieku. Manuprāt tiesnešiem jāatrodas savā zonā un jāpilda pienākumi par ko viņiem maksā. Sākumā teica ka svēršana būs citos sektoros un beigās svēra citos, tas arī nepareizi.

09.11.16 Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers