Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
L.M.S.F | 7.augusts 2017, 13:01 | 10 komentāri | 3157 skatījumi

LMSF INFORMĒ

Ņemot vērā sociālajos tīklos un sabiedrībā izraisījušos diskusiju sakarā ar Latvijas Čempionātu spiningošanā no laivām vēlamies informēt par sekojošo:

Par negodīgu rīcību sacensību laikā - ja kāds no sacensību dalībniekiem ievēro, ka kāds cits dalībnieks pārkāpj sacensību noteikumus un vai nolikumu, tam ir tiesības un pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku protestu sacensību tiesnesim, kuram nekavējoties tas ir jāizskata un jāpieņem lēmums. Pretējā gadījumā visa informācija, kas tiek izplatīta mutvārdos vai publiski sociālajos tīklos pēc sacensību noslēguma uzskatāma par nepamatotu un citu sacensību dalībnieku reputāciju graujošu, un LMSF nav pienākums reaģēt uz šāda veida informāciju.

Par Latvijas izlasi spiningošanā no laivām un dalību Pasaules Čempionātā Krievijā - sakarā ar to, ka Krievija pārcēla Pasaules Čempionāta norises datumus no oktobra uz augusta beigām, bet LMSF pasākumu plāns uz to brīdi jau bija apstiprināts ir radusies situācija, ka LV izlasei fiziski nepietiek laika papildus treniņiem, tomēr viena ekipāža dosies uz treniņiem jau šajā nedēļas nogalē. Nepieciešamie līdzekļi dalībai, kā arī papildus treniņiem ir sagādāti un pilnībā nosedz visus izdevumus attiecībā uz Latvijas pārstāvēšanu Pasaules Čempionātā. Izlase tika veidota ņemot vērā pirmās desmit vietas Latvijas Čempionātā. Uzaicinātie otrās un trešās vietas ieguvēji no dalības atteicās ar finansējumu nesaistītu personīgu iemeslu dēļ, tādējādi tika pieaicināt attiecīgi 4. un 5. vietas ieguvēji.

Par nepatiesas informācijas izplatīšanu un LMSF tēla un reputācijas graušanu - LMSF ir CIPS, FIPSed, LSFP biedrs un tās darbību regulē starptautiskie noteikumi, ētikas kodekss, Latvijas Sporta likums, statūti un virkne citu dokumentu, kas tostarp nosaka, ka LMSF biedriem un attiecīgi sportistiem ir pienākums ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, tajā skaitā izturēties ar savstarpēju cieņu gan vienam pret otru, gan federāciju un citām saistītajām organizācijām, kā arī respektēt tiesnešu lēmumus, pretējā gadījumā LMSF ir tiesības izskatīt katru konkrēto gadījumu atsevišķi un lemt par soda sankciju piemērošanu LMSF biedram un/vai sportistam.

Par priekšlikumu iesniegšanu LMSF - LMSF ir atvērta priekšlikumiem un tos var iesūtīt rakstiski visa gada garumā nosūtot uz lmsf@lmsf.lv vai arī attiecīgās disciplīnas atbildīgajam, kā arī vienkārši jautājumi var tikt uzdoti LMSF Facbook profilā. Visi priekšlikumi tiek izskatīti valdes sēdēs, tādēļ jāņem vērā sēžu norises grafiks. Vasarā valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, rudens, ziemas, pavasara periodā sēdes notiek regulāri.

Par komunikāciju ar LMSF - LMSF šobrīd izstrādā jaunu mājas lapu, kas kalpos kā galvenais un oficiālais informācijas avots. Ņemot vērā to, ka darbs pie lapas ir apjomīgs un to veic cilvēki, kas iegulda tajā savu brīvprātīgo darbu un laiku, process virzās lēnām, tādēļ lūdzam būt pacietīgiem, rezultāts testa režīmā jau būs redzams pavisam drīz. LMSF Facebook profils šobrīd un arī turpmāk kalpos kā komunikācijas rīks, kurā jau šobrīd tiek ievietota visa aktuālā informācija, kā arī šeit var uzdot savus jautājumus un sazināties ar LMSF. Tāpat saziņai ir pieejams e-pasts lmsf@lmsf.lv. Jānis Stikuts, kurš daudzus gadus vadīja LMSF, ir devies pensijā un LMSF darbībā vairs aktīvi neiesaistās, kā arī nav LMSF kontaktpersona.

O R I Ģ I N Ā L S

 
 
[10] Komentāri | dilst | aug
 
Horizonts

Nenodarbojaties ar nevajadzīgām lietām , labāk apkarojat rūpnieisko zveju.

7.aug Atbildēt | Ziņot 0
Valeryevich

Neesmu redzējis LMSF statūtus, bet ja pareizi saprotu, tad tā kā sporta federācija ar šādām lietām nenodarbojas.

7.aug Atbildēt | Ziņot 0
DagnisM

Tā visa LMSF ir viena liela Salmo padarīšana, kāmēr vēl Stikuta kungs tur būs pat, blakus, bardaks turpināsies, pie kā ir novesta karpu makšķerēšana, čempionāta piedalās 7 komandas, liels kauns :(

9.aug Atbildēt | Ziņot 4
Marfim

Nedomāju, ka uzrakstīšu kaut ko jaunu vai nezināmu.

LMSF svarīgākos lēmumus pieņem kopsapulce. Kopsapulci veido tie LMSF biedri, kuri uz to ieradušies. Kopsapulce tiek izziņota iepriekš, un uz to var ierasties ikviens LMSF biedrs, ja nevar var pilnvarot kādu, kurš var ierasties.

LMSF kopsapulce uz konkrētu termiņu ievēl valdi (kura organizē LMSF ikdienas darbu) un izskata citus jautājumus. Valde strādā bez atlīdzības. Valde – dzīvē cilvēki.

LMSF biedrs nav mistiska persona, bet konkrēts makšķernieku klubs vai biedrība – dzīvē cilvēks.

Arī klubs vai biedrība nav mistiska persona, bet to veido sportisti, makšķernieki – dzīvē cilvēki, kuri no sava vidus ievēlējuši vienu, kurš viņus pārstāvēs citur, runās, balsos viņu vārdā, aizstāvēs viņu intereses.

Paši sportisti pārstāv klubu sacensībās.

Viss ir vienkārši un sistēma strādā šādi.

Ja kādam sportistam, kas nepatīk, tas to saka sava kluba vadītājam. Ja kluba vadītājs konstatē, ka lieta nepatīk vairākiem biedriem, viņš par to runā ar LMSF valdi. Ja pārmaiņu nav, viņš par to runā LMSF kopsapulcē ar pārējiem LMSF biedriem un balso tā, lai pārmaiņas tiktu nodrošinātas. Un otrādi, ja LMSF valdei, kas nepatīk, tā vēršas pie kluba vadītāja. Ja pārmaiņu nav, pie kluba biedriem. Biedri savukārt savā kopsapulcē balso tā, lai pārmaiņas tiktu nodrošinātas.

Ja nepatika radusies vienam, tad ir vērts aizdomāties varbūt tomēr tā nav pamatota un ar šo personu nav pa ceļam, jo patstāvīga konfliktēšana aizņem laiku un bojā reputāciju, to visu var izrunāt kopsapulcē (attiecīgi kluba vai LMSF).

Ja ilgstoši pārmaiņu nav, tad ir vērts aizdomāties kāpēc?

Ja kluba vadītājam nekas konkrēti nav teikts, tad var vainot tikai sevi. Ja ir teikts, pārmaiņu nav, par to klusēts kluba kopsapulcē, tad var vainot tikai sevi. Ja kluba biedru nozīmētā persona nespēj panākt pārmaiņas, kluba kopsapulcē neievēl citu, atkal var vainot tiki sevi.

Tāpēc vienmēr ir jautājums katram, ko pats esi darījis, lai kaut kas mainītos? Nospiedošā vairākumā gadījumu nekam nav laika, nekas neinteresē, patīk klausīties un pārstāstīt pasakas un pretenzijas vesels kalns.

Saprotams augstāk uzrakstīto var uzskatīt par muļķībām, noteikti Salmo iedala Stikutam biezu aploksni, ar ko uzpirkt valdes locekļus un korumpētos kopsapulces dalībniekus, kuri balso kā Stikutam vajag, uzmetot savu biedrību biedrus. Citi par mazāku aploksnīti pilnvaro vajadzīgo vai aizbildinoties ar laika trūkumu neierodas uz LMSF kopsapulci. Ar to dienu kad Stikuts vairs nebūs LMSF revidents, nepārstāvēs RMMB, Salmo pārstās atbalstīt LMSF un makšķerēšanas sportu Latvijā, tā makšķerēšanas sportam Latvijā iestāsies ziedu laiki - būs perfekti organizētas sacensības, sponsori birs kā no pārpilnības raga, radīsies sacensību organizēšanai nepieciešamā infrastruktūra, zivis migrēs uz sacensību norises vietu no visas pasaules nostūriem, lielie zīmoli organizēs vietējās sacensības ar tādiem budžetiem un slēgs ar sportistiem tādus reklāmas līgumus, kā sapņos nav rādījies. Un tas tikai sākumā, pēc tam būs vēl labāk. Ja Jūs kaut kam līdzīgam ticat un vēl lepojaties ar to, palīdzēt nevaru.

Piedodiet, pa lielam, vairumam ir vienalga, vainojot citus, žulti ieliek publiskā telpā un darbiņš padarīts. Klubos darboties nav laika, ierasties uz kopsapulci nav laika, pasakas klausīties patīk.

Ja arī ir saruna, nospiedoši nekas vairāk, kā gudri "parunāt" nesanāk. Jo konstruktīvai sarunai par lietu, ar priekšlikumiem, vairums nav gatavs, jo tas prasa iedziļināties jautājumā, ko vairums uzskata par lieku.

DagnisM, ir cerība, ka pēc komentāra uz LČ karpu makšķerēšanā startēs vismaz 8 komandas? Ja nospiedošam vairumam sportistu nepatīk kā tiek organizētas sacensības, veidota izlase, varbūt ir vērts sanākt kopā, izlemt kurš aizstās esošo atbildīgo, uzrakstīt kolektīvu vēstuli LMSF prezidentam ar lūgumu ietvert darba kārtībā jautājumu par attiecīgā valdes locekļa maiņu ar priekšlikumu ko izvirza par kandidātu? Atrast laiku un ierasties visiem uz kopsapulci, izteikt neuzticcību esošajam un iebalsot valdē par atbildīgo to kurš Jūs visus apmierina?

10.aug Atbildēt | Ziņot -3
www.copesnams.lv
www.copesnams.lv > Marfim:

Nezinu, kurš ko lemj, bet man neviens pat neatbildēja uz iesniegumu, par sacensību rīkošanu, ko iesniedzu. Biju sēdē un sapratu, ka vēl jo projām visu nosaka J. Stikuts, un mistiskās summas gada pārskatā, kas tiek atvēletas raidījumu veidošanai.

12.aug Atbildēt | Ziņot 4
Marfim
Marfim > www.copesnams.lv:

Mistiskā summa gada pārskatā, kas tiek atvelēta raidījuma veidošanai, tiek saņemta no Zivju fonda un paredzēta tieši šim mērķim. Attiecībā uz summu, nekā mistiska, bet ir citi jautājumi saistībā ar šo. Tomēr, par cik vairumu šis jautājums ir vienaldzīgs, tad cilāt to nav jēga, jo principā LMSF šim raidījumam izdod 0,00 EUR (vismaz tā vajadzētu būt).

Attiecībā uz sacensību rīkošanu un atbildi par to.

Nav gluži tā, ka neatbildēja. Atbildēja. Vai pēc būtības - šaubos. Kaut kas ne tad saņemts, ne tur sūtīts, ne tā saprasts, ne tāds termiņš, kaut kas kavēts, par vēlu ieraudzīts, nav zvanīts pa telefonu un cits sviests. Palika iespaids, ka pieauguši cilvēki, kā sastrīdējušās bērnu dārza vecuma meitenes uzvedas. Ar vienu vārdu sakot ... paši tiekat galā.

Turklāt, vai nebija tā, ka aicināja uzņemties kāda posma organizēšanu 2017.g.? Tāpēc jautājums no manas puses, sanāca vienu LČ posmu organizēt, nesanāca, ja nesanāca - kāpēc?

p.s. vai Karpu makšķerēšanā iesaistītie pēc 2017. gada LMSF kopsapulces ir/nav sanākuši kopā?

No malas, jau labu laiku ir jūtams, ka kaut kas Jūsu disciplīnā nav kārtībā un tas novērojams vairākus gadus, bet tas var būt maldīgi. Tāpēc man tāds jautājums, cik ir neapmierināto?

Skatoties uz citu disciplīnu, ir pierādījies, ka viens indivīds aktīvi darbojoties, lai apmierinātu savas ambīcijas, var radīt ilūziju, ka ir tik slikti, ka sliktāk nevar būt. Neskatoties uz lieto troksni, vairumam ir interese kaut ko uzlabot, nevis mainīt atbildīgo, bet viens labi dzīvojas kašķos un cenšas uzspiest savas iegribas.

Visu virtuvi LMSF biedri zināt nevar, līdz ar to pievienosies vairākumam, lai nesanāktu tā, ka atbalsta vienu indivīdu un pārmest par to viņiem nevar.

Ja neapmierināto ir pietiekoši vai tiešām ir tāds slinkums sanākt kopā nolemt par to, kurš turpmāk organizēs šīs disciplīnas sporta dzīvi, izlases veidošanu utt. Slinkums atnākt uz valdes sēdi, iepazīstināt ar kandidātu un nobalsot visiem par to? Domājiet, ja atnāks 10 klubu pārstāvji, tad pārējie vēl aizvien balsos par to, kuru vairums neapmierina, jo viņam čupa ar pilnvarām uz rokas?

Līdz pavasarim laika patiesībā daudz nav, tā, kā vai notiks pārmaiņas tomēr ir katra ziņā, saprotams var iet vieglāko ceļu un cerēt, ka pārmaiņas notiks pašas no sevis un teikt, ka JST pie visa vainīgs.

14.aug Atbildēt | Ziņot -3
www.copesnams.lv
www.copesnams.lv > Marfim:

Jūs te tik gudri rakstat, bet kas Jūs esat pat neatklājat, tas vien par kaut ko liecina

14.aug Atbildēt | Ziņot 2
Marfim
Marfim > www.copesnams.lv:

Kas mainās no tā, kas šo visu raksta?

Ja raksta Juris tad 100% taisnība, ja Miķelis, tad 100% meli, bet Jolanta 50% saka taisnību, 50% melo. Arnoldam var ticēt, bet Aleksandrs vienmēr dir....

Ja no rakstītā kaut kas ir aplams, būšu pateicīgs ja palabosiet.

Pa lielam viss ir atkarīgs no cilvēkiem pašiem un to vairums nevēlas atdzīt.

Ja Jums tiešām ir grūtības savākt klubus kopā, uzraktiet PM.

Tikai pirms tam vajag sev atbildēt:

Neapmierina persona vai neapmierina darbs?

Ja neapmierina darbs, kas tieši?

Vai bez maksas var izdarīt kaut ko vairāk?

Ir kas bez maksas uzņemsies darīt labāk un vairāk?

Ja nav kas uzņemas un bez maksas neko dauz labāk nevar panākt, tad ... atliek samesties, lai varētu pasūtīt mūziku. Tikai pieredze ir tāda, ka samesties gribētāju nav, ir tikai tie, kas ar mieru uz bezmaksas koncertu atnākt un arī tad, ja ceļu apmaksā.

14.aug Atbildēt | Ziņot -1
automeistars

"Protestus jāiesniedz galvenajam tiesnesim

kopā ar drošības naudu Eur 30.00 apmērā. Naudas summa tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts,

pretējā gadījumā nauda paliek LMSF rīcībā"-LV čempionāts karpu makšķerēšanā sacensību nolikums,kas neatbilst LMSF informē-"Par negodīgu rīcību sacensību laikā - ja kāds no sacensību dalībniekiem ievēro, ka kāds cits dalībnieks pārkāpj sacensību noteikumus un vai nolikumu, tam ir tiesības un pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku protestu sacensību tiesnesim, kuram nekavējoties tas ir jāizskata un jāpieņem lēmums."

Klubi vai biedrības ir tikai naudas iekasēšanai LMSF,kas pa biedru naudas iemaksu čeku neizsniedz !Ko klubi vai biedrības iesniedz gada atskaitei VID-neko!

13.aug Atbildēt | Ziņot 0
Marfim

Vai maksāt izmantojot interneta banku nevar?

14.aug Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers