Veidosim saturu kopā!
 • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
 • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
 • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Dauvgalpils.Lv | 8.augusts 2017, 17:47 | Komentēt | 756 skatījumi

Sagatavoti Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas noteikumi

Daugavpils domes deputāti izskatīja un virzīja apstiprināšanai Domes sēdē lēmuma projektu par saistošo noteikumu apstiprināšanu, kas nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana Daugavpils pilsētas Lielajā Stropu ezerā.

Sagatavojot nolikumu tika ņemti vērā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūta „BIOR” 2014.gada izstrādātie Liela Stropu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kuros noteiktas papildus prasības ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju sugu regulārai pavairošanai, kā arī pašlaik spēkā esošie saistošie noteikumu par licencēto makšķerēšanu.

Noteikumi nosaka kārtību kādā makšķerēšana tiek organizēta visā ūdenstilpes platībā, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kura atļauta bez licenču iegādes. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, nosakot šādus papildus nosacījumus:

 • licencētā makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 • personām līdz četrpadsmit gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz divpadsmit gadu vecumam – no airu laivas;
 • makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem, kuriem jauda pārsniedz 5 Zs;
 • ūdenstilpnē aizliegta vēžošana un zemūdens medības.

Makšķerēšana Lielajā Stropu ezerā veicama ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. Autotransporta novietošana atļauta ne tuvāk par 10 metriem no ūdenstilpes krasta vai šim nolūkam aprīkotā stāvvietā.

Licencētai makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā tiek izsniegtas šādas atļaujas – licences:

 • dienas licence - maksa 1,00 eiro;
 • mēneša licence – maksa 3,00 eiro;
 • trīs mēnešu licence – maksa 5,00 eiro;
 • sešu mēnešu licence – maksa 8,00 eiro;
 • gada licence – maksa 10,00 eiro;
 • gada bezmaksas licence - personām vecumā līdz sešpadsmit gadiem un personām, kuras ir vecākas par sešdesmit pieciem gadiem, personām ar invaliditāti, politiski represētajām personām, ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, personām, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”.

Galīgais lēmums par Daugavpils pilsētas Lielā Stropu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu tiks pieņemts Domes sēdē un saistošie noteikumu stāsies spēkā pēc to publicēšanas izdevumā „Vēstnesis”.

O R I Ģ I N Ā L S

 
 
[0] Komentāri
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
Uz augšu
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers