Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Zemkopības Ministrija | 10.novembris 2017, 12:12 | 3 komentāri | 1272 skatījumi

Aicinām izteikt viedokli par liegumiem kanālos un caurtecēs

Aicinām izteikt viedokli par kanāliem un caurtecēm, kurās būtu nosakāms pavasara makšķerēšanas aizliegums.

Vēlamies informēt, ka Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu
resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvajā
padomē (turpmāk – padome) tiek apspriests jautājums par pavasara (no 1.marta līdz 30.aprīlim) makšķerēšanas aizliegumu kanālos un caurtecēs – Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 24.2.apakšpunkts.

No makšķernieku sabiedriskajām organizācijām tika saņemts
ierosinājums izveidot konkrētu kanālu un caurteču sarakstu, uz
kurām minētais aizliegums attiektos, jo mūsu valstī kopumā ir
vairāk nekā 100 dažādu kanālu un caurteču, taču, iespējams, ne
visās no zivju resursu aizsardzības viedokļa šo aizliegumu būtu
lietderīgi saglabāt.

Tāpēc, padome, konsultējoties ar tās padomdevējiem - Dabas
aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu un Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu sagatavoja
sākotnējo kanālu un caurteču sarakstu, kurās zivju aizsardzības
nolūkā varētu tikt noteikts pavasara makšķerēšanas aizliegums,
lai nākotnē varētu atcelt patlaban pastāvošo vispārējo aizliegumu
visās caurtecēs un kanālos.

Šajā sakarā aicinām visus makšķerēšanas lietpratējus,
entuziastus, interesentus un konkrēto ūdeņu pārzinātājus,
iesūtīt savu viedokli uz e-pastu: inese.bartule@zm.gov.lv līdz
š.g. 10.decembrim. Padomes ieskatā būtu ļoti svarīgi noskaidrot,
vai sarakstā iekļautie ūdeņi būtu atbilstoši zivju aizsardzības
vajadzībām un tāpēc tajā saglabājami, kā arī, vai ir vēl kādi
citi – sarakstam pievienojami kanāli vai caurteces.

Jau iepriekš pateicamies par jūsu atsaucību un iesaistīšanos
normatīvā regulējuma pilnveidošanā!

PDF. Makšķerēšanas aizliegums kanālos un cauratecēs no 1.marta līdz 30.aprīlim. Saraksts, pamatojums, skaidrojums.

LĪDZĪGI RAKSTI :

 
 
[3] Komentāri | dilst | aug
 
krumujancis

Par šo aptauju jau pat smiekli vairs nenāk. Ja nu ierēdņi galīgi apstulbuši ir, tad varu ieteikt palasīt vēl padomju laika Makšķerēšanas noteikumus. Kas var būt vēl absurdāks kā atļauja makšķerēt šajās vietās, īpaši laikā, kad zivis iet uz nārstu, vai no tā atgriežas.

10.11.17 Atbildēt | Ziņot 2
krumujancis

vēl gan aizmirsu piebilst, ka runa nav tikai par makšķerēšanu, bet arī tīkliniekiem šajās vietās nu galīgi nav ko darīt. Un kas var būt vēl muļķīgāk - stādīt kaut kādus sarakstus. Cik ir to?, kuri viņus lasa un vēl mazāk - kuri ievēro rakstīto.

11.11.17 Atbildēt | Ziņot 0
Marfim

Ja mērķis būtu nodrošināt ūdeņu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, tad tiktu veikta aptauja par to, kurās vietās liegums jāatceļ, jo pavasarī nenotiek intensīva zivju migrācija.

Dotajā brīdī kopējais kanālu un caurteču skaits nav zināms, saskaņā ar padomes priekšlikumu, liegumu plānots atstāt atsevišķās vietās, atlikušajās resursu izmantošana nārsta laikā tiks intensificēta. Esošajā situācijā atbalstīt resursa intensīvāku izmantošanu ir pretēja ūdeņu resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

Dīvaini, ka šis jautājums nešķiet saistošs visiem “atlaid mammistiem”, jo tieši līdakas ... no otras puses, nav ko brīnīties, tas nav tas pats kas apsaukāt citus makšķerniekus vai reklāmu taisīt.

Neticu, ka makšķernieku organizācijas vēlējās atcelt pavasara liegumu vairumā zivju pavasara migrācijas vietās?

Lūgums Zemkopības ministrijai

Publicēt to makšķernieku organizāciju sarakstu, no kurām tika saņemts ierosinājums.

Ņemot vērā, ka Latvijas iekšējo ūdeņu un piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padome saskaņā ar 24.03.2017 sanāksmes protokolu jautājumu novirzīja uz Makšķerēšanas interešu grupu un Ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupu publicēt šo grupu sanāksmju protokolus un saņemtos atzinumus.

Ņemot vērā, ka līdz šim visi liegumi attiecās uz makšķerēšanu un zemūdens medībām, vai šis liegums neattieksies uz zemūdens medniekiem, ja attieksies, kādā veidā un kad padome vai ministrija plāno apspriest šos jautājumus ar zemūdens medniekiem?

Publicēt, kādus jautājumus iepriekš minētā padome ir izskatījusi un cik likumu vai normatīvo aktu izstrādē ir piedalījusies un cik iniciatīvas ir ierosinājusi kopš 2016. gada?

Nolikums paredz iepriekš minētai padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī, 2016. gadā padomes sēdes notika 3 reizes, šogad padome ir tikusies 2 reizes, uzrakstīt kā ministrija vērtē to, ka iepriekš minētās padomes vadība neievēro šīs padomes nolikumu tik vienkāršās lietās?

Izskaidrot padomes un padomes interešu grupu jēgu un iepriekš pausto informāciju par jautājumu izskatīšanas kārtību, jo Biedrība Latvijas makšķerēšanas sporta federācija, kura ir padomes Makšķerēšanas interešu grupas sastāvā, 24.07.2017 vērsusies Zemkopības ministrijā ar lūgumu, nosūtīt izvērtēšanai un viedokļa paušanai kanālu un caurteču sarakstu un savu viedokļu apkopojumu nosūtīja ministrijai 29.09.2017., bet tas nav nodots izskatīšanai Makšķerēšanas interešu grupai.

Padomes locekļu un padomdevēju pilnvaru laiks ir 3 gadi, iepriekš minēto grupu pārstāvjus ievēlēja 26.11.2014 un 25.11.2014., grupas pēdējo reizi ir sanākušas (saskaņā ar publiski pieejamiem protokoliem) 2015. gadā, izskaidrot kā interešu grupa var deleģēt citu pārstāvi, ja tās sapulces netiek sasauktas?

Pēc būtības, netiek nodrošinātas konsultēšanās iespējas Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu ilgtspējīgas izmantošanas politikas veidošanā, tāpat netiek nodrošināta pušu komunikācija un saskaņota rīcība, sagatavojot normatīvo aktu projektus un zivsaimniecības nozares attīstības plānošanas dokumentu projektus, netiek noskaidrots un saskaņots iesaistīto pušu viedoklis par sagatavotajiem attīstības plānošanas dokumentu un normatīvo aktu projektiem, ne tikai netiek veicināta sabiedrības iesaistīšana iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu apsaimniekošanas jautājumu risināšanā, bet tieši otrādi.

Tāpēc būtu interesanti, kā ministrija vērtē padomes darba rezultātu un šādas padomes darbības lietderību?

Jautājums LMSF

Ņemot vērā ka LMSF 24.07.2017 vērsusies Zemkopības ministrijā ar lūgumu, nosūtīt izvērtēšanai un viedokļa paušanai kanālu un caurteču sarakstu un savu viedokļu apkopojumu nosūtīja ministrijai 29.09.2017., kur var iepazīties ar valdes sēdes protokolu, kurā pieņemts lēmums izskatīt šo jautājumu LMSF + kad un kādā veidā tika aptaujāti LMSF biedri?

11.11.17 Atbildēt | Ziņot -2
Uz augšu
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers