Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
A.L.D.A | 13.aprīlis 2018, 17:36 | 3 komentāri | 985 skatījumi

Svētupē uzlabos dabisko dzīvotņu kvalitāti

Lai nodrošinātu aizsargājamo sugu, tajā skaitā lašveidīgo zivju (taimiņu Salmo trutta), saglabāšanos un to dabisku atjaunošanos, pašvaldības aģentūra “ALDA” šajā gadā īstenos projektu ‘’Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Svētupē’’.

Kā norādīja pašvaldības aģentūras “ALDA” direktors Jānis Remess, Svētupe ir tipiska taimiņu upe. Taimiņš Salmo trutta ir iekļauts Latvijas Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Viens no pašvaldības aģentūras “ALDA” uzdevumiem ir organizēt īpaši aizsargājamo sugu, kā arī aizsargājamo biotopu optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus. Ļoti būtiski ir saglabāt ekosistēmas bioloģisko daudzveidību, kā arī dabisku un sakoptu vidi. Svētupe ir nozīmīga kā lašveidīgo zivju nārsta vieta, tās garums Limbažu novadā ir 29,86 km. Straujo līmeņa svārstību dēļ, kā arī aktīvās bebru un, diemžēl arī cilvēku, darbības dēļ, zivju iespējas nokļūt līdz savām dabiskajām dzīvotnēm ir stipri apgrūtinātas. 2017. gada novembrī un decembrī, apsekojot Svētupi, tika konstatētas, atzīmētas kritušo koku sagāzumu, mākslīgo akmens krāvumu, bebru dambju vietas, vietas, kuras maina upes gultni, samazinot derīgo nārsta vietu skaitu un zivju migrācijas iespējas, aizaugušie upes krasti ar nokaltušajiem, bebru aizgrauztajiem un alkšņu slimības izraisīto sēnīšu skartajiem kokiem.

Projekta ietvaros Viļķenes pagastā, 11,8 kilometru garumā, paredzēta Svētupes attīrīšana no atsevišķiem kritušo koku sagāzumiem, jo pārmērīgi koku sagāzumi veicina upes plūduma izmaiņas un krastu izskalošanu. Tiks izzāģēti kritušie koki, likvidēti kritušo koku sagāzumi, veikta aizaugušo upes krastu atēnošana, attīrīšana no kaltušajiem, bebru aizgrauztajiem un alkšņu slimības izraisīto sēnīšu skartiem kokiem, nojaukti bebru dambji un mākslīgie akmens krāvumi. Tiks veikta celtniecības būvgružu, sadzīves atkritumu un metāllūžņu izcelšana no upes ar rokām, rekultivētas (uzirdinot, izpļaujot) potenciālās lašveidīgo zivju nārsta vietas un iekārtotas jaunas nārsta vietas u.c. Savukārt straujajos upes posmos lokveidā tiks izkārtoti tur esošie akmeņi, lai bagātinātu to ar skābekli un radītu jaunas zivju nārsta vietas. Ar izpļauto augu noglabāšanu iepriekš sagatavotās vietās, tiks samazināts upē esošais un ūdens augos akumulētais biogēnu elementu daudzums, tiks novērsta mehāniskā aizdambējuma iespēja zemāk esošajos upes posmos un nodrošināts labvēlīgs ūdenī izšķīdušā skābekļa režīms.

Šī projekta īstenošanai Zivju fonds piešķīra finansējumu 14 950 EUR apmērā

o r i ģ i n ā l s

 
 
[3] Komentāri | dilst | aug
 
Sanders

Labu veiksmi Jums! Lai izdodas!

Mans novēlējums - apsekojiet un nodrošiniet upē kvalitatīvas nārsta vietas arī pēc attīrīšanas akcijas. Šeit galvenais ir saglabāt efektu ilgtermiņā un tam ir jābūt vairāku gadu projektam.

Lai veicas! Un uz tikšanos pie ūdeņiem!

14.apr Atbildēt | Ziņot 1
zivjuedis

Cik var čakarēt mazās upes id.. bars, izbagarē, nocērt kokus upes krastos un pēc tam ir novadgrāvis ar aļģēm, bez kokiem krastos , augiem upē ūdens uzsilts un nenormāli savairojas aļģes vasarā un viss izsprāgst.

16.apr Atbildēt | Ziņot 0
sanchob

Da tos vella HESus spridziniet augšā. Tie ir visskaitīgāgie priekš lašveidīgajiem

18.apr Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers