Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Madona.LV | 4.jūnijs 2018, 00:29 | Komentēt | 628 skatījumi

Madonas novadā īstenos zivju fonda atbalstītus projektus

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu Madonas novadā tiks īstenoti vairāki projekti:

Zivju resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā

Projekta ietvaros Madonas novada Salas ezerā paredzēts ielaist 5 000 līdaku mazuļus. Projekta kopējās izmaksas EUR 1 512, 50, t.sk. Valsts zivju fonda finansējums EUR 1 347,50, Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 165,00.

Zandartu mazuļu ielaišana Madonas novada Vestienas pagasta Kālezerā

Projekta ietvaros Madonas novada Vestienas pagasta Kāla ezerā paredzēts ielaist 15 000 zandartu mazuļus. Projekta kopējās izmaksas EUR 3 375,00, t.sk. Valsts zivju fonda finansējums EUR 2 375,00, Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes finansējums EUR 500,00 un biedrības “Kāla ezera padome” finansējums EUR 500,00.

Zivju resursu pavairošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā

Projekta ietvaros Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā paredzēts ielaist 10 000 līdaku mazuļus. Projekta kopējās izmaksas EUR 3 000,80, t.sk. Valsts zivju fonda finansējums EUR 2 500,80, Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes finansējums EUR 400,00 un biedrības “Lielais Līdēris” finansējums EUR 100,00.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezeram

Projekta ietvaros Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezerā paredzēts izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, kura ietvaros paredzēts veikt:

1) Esošo vēsturisko datu iegūšanu un to apkopošanu.

2) Ezera ūdens kvalitātes novērtēšanu.

3) Zivju barības bāzes (zooplanktona un zoobentosa) ievākšanu.

4) Ihtiofaunas izpēti.

5) Ekoloģisko un hidroloģisko datu apstrādi.

6) Ekspluatācijas noteikumu izstrādi.

Projekta kopējās izmaksas EUR 4 301,55, t.sk. Valsts zivju fonda finansējums EUR 3 871,39, Madonas novada pašvaldības finansējums EUR 430,16.

a v o t s

 
 
[0] Komentāri
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
Uz augšu
 
Custom creative templates for DoubleClick for Publishers