Forums - CopesLietas.lv: 4Carpers Big Three - Forums - CopesLietas.lv

Jump to content

 
+9°C
4 m/s DR
758 mm
95%
+20°C
08:2417:50
 
 
1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

4Carpers Big Three

#1 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 31.augusts 2021 - 08:11

1. 700 euro
2. 500 euro
3. 300 euro
4. Lielākā zivs 200 euro
5. Sīkumiņi no NGT Latvia

Uz doto brīdi vēlmi piedalīties izrādīja:

1. Copes Nams - Dynamit Bait.
2. Liema Fishing Team.
3. Roomy Carp.
4. 4Carpers.
5. Liema-DNA Baits.
6. Carp Stalker.
7. VRV.
8. MMK Zaube.
9. MMK Vecbebri.

Pēc padziļinātas izpētes un skrupulozākas sektoru uzmērīšanas, iespējams sekos maksimālās distances korekcijas atsevišķos sektoros!

4Carpers Big Three.

1. Sacensību mērķis:
1.1. Karpu makšķerēšanas sporta un filozofijas “ķer un atlaid” popularizēšana.
Makšķerēšana jāveic godbijīgi, ievērojot pasākuma garu un tradīcijas. Jebkura darbība, kas tiek uzskatīta par konkurences noteikumu pārkāpumu, vai tiek veikta traucējošā/necieņas pilnā veidā, pēc organizatoru ieskatiem var izraisīt diskvalifikāciju un aizliegumu piedalīties sacensībās. Kā arī organizatoram ir tiesības apturēt komandas piedalīšanos sacensību laikā.

2. Laiks un vieta:
2.1. Sacensības notiek 2021. gadā no 23.septembra līdz 26.septembrim.
2.2. Tikšanās Vallē, “Makšķernieku paradīzē”, lapenē.
2.3. Ierašanās 23. septembrī ne vēlāk kā līdz 7:30. Atklāšana 8:00, sacensību sākums 11:00. Sacensību ilgums 72 stundas. Makšķerēšana notiek no krasta.
2.4. Sacensības organizē 4Carpers. Atbildīgā persona: Artūrs Šteinburgs (mob. 25442863, e-pasta adrese: steinburgsarturs@gmail.com).
2.5. Sacensību organizators ir tiesīgs bez paskaidrojuma atteikt dalību vienai vai otrai komandai.
2.6. Maksimālais komandu skaits - 10 (desmit).
2.7. Sacensības notiek, ievērojot MK noteikumu Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu" (turpmāk - makšķerēšanas noteikumi), kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.

3. Sacensību dalībnieki:
3.1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkura pilngadību (astoņpadsmit gadus) sasniegusi persona. Komanda drīkst sastāvēt no 1 līdz 3 dalībniekiem.
3.2. Reģistrācija dalībai sacensībās, notiek sūtot pieteikumu uz 2.4. punktā norādīto e-pasta adresi, līdz 13.septembrim. Pieteikumā jānorāda dalībnieku sastāvs, komandas nosaukums, komandas pārstāvja (kapteiņa) tālruņa numuru un e-pasta adresi.
3.3. Ziedojums par sacensībām ir 300 EUR no komandas. Ziedojums jāveic līdz 13.septembrim, organizatoram.
3.4. Reģistrēti tiek tie dalībnieki, kuri ir veikuši ziedojumu līdz norādītajam datumam punktā 3.2.
3.5. Izmaiņas komandas sastāvā var pieteikt reģistrējoties sacensību vietā līdz 23. septembra plkst. 8:00.

4. Vispārīgie noteikumi sacensību vietā:
4.1. Par sacensību dalībnieku personīgo mantu saglabāšanu atbild tikai pats dalībnieks. Katra sportista obligāts pienākums ir drošības noteikumu ievērošana makšķerēšanas sektorā (aizliegts kurināt ugunskurus tiem neparedzētās vietās un iepriekš par to nevienojoties ar sacensību galveno tiesnesi, lietot alkoholiskus dzērienus un atrasties psihotropo vielu reibumā).
4.2. Atbildību par sacensību dalībnieku vainas dēļ notikušajiem nelaimes gadījumiem nes tikai paši sacensību dalībnieki.
4.3. Gadījumā, ja pirms sacensību sākuma vai sportistu sagatavošanās laikā negaidīti ir sācies negaiss, vai citas dabas stihijas, sacensību dalībniekiem ir aizliegts izvietoties savā sektorā vai savākt rīkus. Ja negaiss (dabas stihijas) ir sākušās sacensību laikā – pēc organizatoru signāla tās nekavējoties tiek pārtrauktas, un makšķernieki izvietojas drošā vietā.
4.4. Sacensību priekšlaicīgas piespiedu pārtraukšanas gadījumā tās tiek uzskatītas par notikušām, ja no sacensību sākuma brīža ir pagājušas ne mazāk kā 36 stundas. Ja meteoroloģiskie apstākļi atļauj, sacensības var turpināt. Lietus nevar būt par iemeslu sacensību pārtraukšanai.
4.5. Telšu izvietošana jāsaskaņo ar sacensību organizatoru atbildīgajām personām. Dalībnieku pienākums ir pēc sacensībām sakopt savu sektoru un radušos sadzīves atkritumus nogādāt līdz atkritumu tvertnēm.

5. Makšķerēšanas sektori un makšķerēšanas koridori:
5.1. Sacensībās dalībnieku izvietošanās sacensībām notiek stacionāri izveidotos un iezīmētos krasta sektoros. Par sektoru sagatavošanu un atbilstību sacensību noteikumiem atbild sacensību organizators.
5.2. Makšķerēšana notiek sektoros.
5.3. Maksimālais makšķerēšanas un iebarošanas attālums ūdenī ir 110m, sektoros abpus lielās salas, maksimālais atļautais makšķerēšanas attālums ir 80m.
5.4. Makšķerēšana atļauta tikai koridorā, kuru veido sektora malu iedomāts pagarinājums no krasta ūdenī.


6. Sacensību noteikumi:
6.1. Izlozi organizē sacensību organizators, piedaloties dalībnieku pārstāvjiem.
6.2. Izloze notiek 2 posmos. Pirmajā posmā tiek izlozēts kārtas numurs, otrajā sektors. Viens no izlozes elementiem būs iezīmēts ar džokeri, kas veiksminiekam dos iespēju izvēlēties vienu no brīvajiem sektoriem.
6.3. Ieskaitītas tiek visu sugu karpas, kā arī amūri. Svērtas tiek tikai sacensību vietā noķertās zivis, dzīvas un tīras, bez izteiktām dalībnieku nodarītu bojājumu pazīmēm. Ieskaitītas tiek zivis svarā sākot no 5 kg.
6.4. Pēc izlozes, dalībnieki ieņem savu sektoru un sāk sagatavošanos sacensībām. Telšu uzstādīšana ūdenskrātuves krastā ir atļauta tikai sacensību dalībniekiem.
6.5. Katram dalībniekam telts un rīki ir jānovieto sektoru robežās, ja tas nav iespējams, tad dalībnieki var tās novietot ārpus sektoru robežēm, to saskaņojot ar tiesnešiem. Rezerves inventārs (makšķeres) drīkst atrasties uz speciālajiem statīviem un nedrīkst būt vērstas ūdens virzienā. Pārējos gadījumos – atbilstoši sacensību galvenā tiesneša norādēm.
6.6. Līdz sacensību startam ir atļauts uzstādīt ne vairāk kā 2 ( divus ) marķierus (tajā skaitā spīdošus) koridora robežu vai mešanas virziena, distances atzīmēšanai.
6.7. Zivju iebarošana atļauta tikai pēc sacensību sākuma.
6.8. Katrai komandai atļauts izmantot (vienlaicīgi makšķerēt) 4 ( četras ) makšķeres, makšķerkātu garums nedrīkst pārsniegt 4.00 m, katrai makšķerei drīkst būt tikai viens āķis. Sacensībās drīkst izmantot visa veida modernās, sportiskās karpu makšķerēšanas montāžas. Montāžas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar atsvaru vai svinu ne vieglāku par 40g. Izmantot pīto auklu kā pamata auklu ir aizliegts. Atļauts ir izmantot pīto auklu kā „shock leader” (“šoka līderi”), pieļaujamais garums līdz 10m.
6.9. Makšķeru spicēm ir jābūt redzamām virs ūdens aizliegts tās iegremdēt ūdenī. Pēc tiesnešu pieprasījuma, makšķerkāti jāpaceļ vai jāiztin aukla, lai varētu redzēt iemestās sistēmas un auklas virzienu.
6.10. Sacensībās ir atļauta fiksētā “Zig-Rig” sistēmas izmantošana ar mata montāžu, piemēram, Fox (kā arī citu ražotāju) zig aligna izmantošana nav atļauta.
6.11. Atļauts izmantot mehāniskus un elektroniskus pieķeršanās signalizatorus, kuri nedrīkst traucēt blakus esošo dalībnieku darbībai.
6.12. Šķīstošo PVA materiālu izmantošana ir atļauta.
6.13. Iebarošanai atļauts izmantot tikai graudus (humusu, pupiņas, zirņus, prosu, kviešus, auzas, miežus, kukurūzu, kaņepes.), boilas un peletes (kombinētā barība zivju barošanai) kā arī tīģerriekstus.
6.14. Zivju iebarošana ar spombu, raķeti vai katapultām var notikt tikai diennakts gaišajā laikā no plkst.8:00 līdz 20:00. Iebarošanas bumbu diametrs nedrīkst būt lielāks par 70 mm, bet izveidotās barības bumbas stiprībai ir jābūt tādai, lai saskaroties ar ūdens virsmu bumba izjuktu. Veicot iebarošanu ar bumbām, obligāti jābūt uzstādītam marķierim!
6.15. Iemešanu var veikt tikai pār galvu vai no pleca, tieši sev priekšā. Aprīkojums ir nogādājams makšķerēšanas punktā tikai ar makšķerkāta palīdzību. Makšķerkāta auklas pēc iemetiena nedrīkst iziet ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām - koridora, kuru veido iedomātas līnijas – sektora sānu malu turpinājums ūdenī.
6.16. Dalībniekiem klāt var būt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātus nedrīkst izvietot uz paliktņiem, uz kuriem atrodas ķeršanā izmantotie makšķerkāti, tiem ir jāatrodas atsevišķi un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā.
6.17. Katrai komandai jābūt vismaz 5 (pieciem) zivju uzglabāšanas maisiem un zivju paklājam (gultiņai). Katram no šiem atribūtiem, kā arī uztveramajam tīkliņam ir jāveic dezinfekcija, ūdenstilpes saimnieka organizētajā vietā.
6.18. Līdz svēršanas brīdim zivis nepieciešams turēt ūdenī uzglabāšanas maisā – 1 zivs maisā.
6.19. Katram dalībniekam ir jābūt pieejamai aptieciņai zivs lūpu, ķermeņa dezinfekcijai. Pēc zivs atbrīvošanas no āķa zivs lūpa ir jāapstrādā ar speciālu dezinfekcijas līdzekli, tā pat arī tās ķermenis, ja ir novērojumi bojājumi.
6.20. Visas ar zivju ķeršanu saistītās darbības (iemetieni, izvadīšana, piebarošana un citas darbības) jāveic tikai sava sektora robežās.
6.21. Dalībnieki krasta sektoru tā robežās var izmantot pēc saviem ieskatiem, tiek atļauta gaismas avotu izmantošana teltīs un sektorā. Sektoru tuvumā visiem jāpārvietojas bez lieka trokšņa. Ietinot makšķerauklu, sportistu pienākums ir atslēgt signalizatorus vai arī samazināt to skaņu līdz minimumam.
6.22. Sektorā pastāvīgi jāatrodas vienam sportistam. Ja sektors ir jāatstāj bez sportistiem, tas ir jāsaskaņo ar tiesnešiem un makšķerauklas nekavējoties jāiztin no ūdens.
6.23. Sacensību laikā sektorā drīkst atrasties tikai attiecīgās komandas locekļi, citām personām ieiet sektorā ir aizliegts, tai skaitā kaimiņu sektora komandas pārstāvim.
6.24. Sacensību laikā sektoros drīkst ieiet tikai sacensību tiesneši vai organizators.
6.25. Ja komandai tiek piegādātas kādas papildus nepieciešamās lietas – boilas, auklas, vai kas cits, tas notiek sazinoties ar sacensību tiesnešiem un tiesnešiem klātesot. Viesiem ieiet sektorā ir aizliegts. Viesiem atrasties sektoru tuvumā no 21.00 līdz 7.00 ir aizliegts.
6.26. Zivju svēršana:
a) svēršana notiek maksimāli ātri, pēc zivs izvadīšanas,
b) svēršana ir veicama tikai ar testētiem svariem,
c) katra zivs ir jāsver organizatora svēršanas somā. Pirms katras kārtējās svēršanas tā ir jāsamitrina,
d) dalībnieki drīkst izņemt glabāšanas maisu un zivi no ūdens tikai tiesneša klātbūtnē. Zivis izņem un pārliek svēršanas somā dalībnieks. Pēc svēršanas zivs, ievērojot visus piesardzības pasākumus, jāatlaiž atpakaļ ūdenskrātuvē,
e) Ierakstiem ar svēršanas rezultātiem ir jābūt skaidri salasāmiem un saprotamiem kā tiesnešiem, tā arī pašiem sportistiem. Nekādi protesti par noķertās zivs svaru pēc svēršanas, zivs palaišanas atpakaļ ūdenskrātuvē un protokola parakstīšanas netiek pieņemti. Visi ieraksti par zivju skaitu, svaru un svēršanas laiku tiek veikti 2 ( divos ) protokolos, no kuriem viens ir dalībniekiem, bet otrs – tiesnešiem. Ierakstus abos protokolos veic viens no tiesnešiem. Visi svēršanas dalībnieki apliecina ar savu parakstu ierakstīto informācijas patiesumu,
f) zivs, kas uzrādīta svēršanai ar bojājumu pēdām, kuri gūti klaji nevērīgas apiešanās rezultātā, kā arī mirusi zivs, netiek vērtēta un var būt par pamatu soda sankciju piemērošanai,
g) Komandai, kura tiesnešiem svēršanai nodod zivi ar svaru līdz 5kg, tiek piemērots brīdinājums (dzeltenā kartīte). Pēc atkārtota pārkāpuma fiksēšanas, komandai tiek piemērota sarkanā kartiņa un komanda tiek diskvalificēta no sacensībām.

7. Vispārējie aizliegumi un ierobežojumi:
7.1. Aizliegts makšķeru auklām pēc iemetiena atrasties ārpus makšķerēšanas sektora nosacītajām robežām, kuras veido sektora sānu malas turpinošas iedomātas līnijas.
7.2. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Izvadot zivi, atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti.
7.3. Aizliegts izmantot:
mušu kāpurus, jebkurus ūdenī dzīvojošus kukaiņus, vaboles un to kāpurus, kas ir miruši vai dzīvi, jebkurā to dzīves cikla posmā un visus to atvasinājumus.
Tārpus - visas zemes tārpu variācijas un visus to atvasinājumus. Visus jūras un saldūdens tārpus.
7.4. Aizliegts izmantot klasiskā fīdera, flet fīdera montāžas un to atvasinājumus.
7.5. Aizliegta mērķtiecīgu zivju aizciršanu.
7.6. Aizliegts ieslēgt mūziku, skaļi sarunāties un dziedāt.
7.7. Aizliegts pamest sacensību vietu bez tiesneša atļaujas.
7.8. Aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus vai citas psihotropas vielas.
7.9. Aizliegts saņemt vai nodot zivis citām personām.
7.10. Aizliegts patvaļīgi pārvietot mietiņu ar sektora numuru vai sektora norobežojošās lentas.
7.11. Aizliegts izmantot radio vadāmas ierīces un eholoti, kā arī jebkuras zivju ķeršanas ierīces, kuras tiek pārvietotas ar saspiestu gaisu, gāzi vai elektrību.
7.12. Par šajā sadaļā minēto aizliegumu neievērošanu komanda var tikt atstādināta no sacensībām, bet tās rezultāts tiek anulēts.
7.13. Jebkurus pārkāpumus fiksē sacensību tiesneši un dalībnieki saņem brīdinājumu. Brīdinājumi nekavējoties tiek fiksēti sacensību protokolos, kuros tiek norādīts brīdinājuma laiks, brīdinājuma devējs un saņēmējs, brīdinājuma iemesls. Visi fiksētie pārkāpumi saistībā ar nesaudzīgu izturēšanos pret zivi - mērķtiecīga aizciršana, nomešana uz zemes u.t.t. - tiek kvalificēti kā rupji pārkāpumi, par kuriem tiek piemērota sarkanā kartiņa. Dalībniekiem, kuri ir izslēgti no sacensībām, ziedojums netiek atgriezts.

9. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošana:

9.1. Dalībnieku iegūtās vietas tiek aprēķinātas pēc iegūtā loma kopējā svara. Augstāko vietu izcīna komanda, kuras dalībnieki ir noķēruši lomu ar lielāko kopējo svaru. Gadījumā, ja vairākām komandām ir vienāds loma svars, priekšroka tiek dota komandai, kuras lomā ir lielākā zivs.

#2 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 14.septembris 2021 - 07:44

Mačš - revanšs, vēl ir kāda bŗīva vieta!!!!

#3 Lietotājs šobrīd nav portālā   Pakijs 

 • Ziņojumi: 135
 • Reģistrējies: 15.decembris 2009

Publicēts: 14.septembris 2021 - 19:46

Sveiks,izlasīju kad vēl ir brīvas vietas,uz mačiem.Redzu kad ir forš balvu fonds $. Vai gadijumā viņš mistiski nepamainīsies,no solītām naudas balvām,ja netiks savāktas 10 komandas?

#4 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 15.septembris 2021 - 20:44

View PostPakijs, 14.septembris 2021 - 19:46, rakstīja:

Sveiks,izlasīju kad vēl ir brīvas vietas,uz mačiem.Redzu kad ir forš balvu fonds $. Vai gadijumā viņš mistiski nepamainīsies,no solītām naudas balvām,ja netiks savāktas 10 komandas?

Sveiks, Renār! Pie Tevis minētā scenārija noteikti būs mistika, jo neviens neko nevienam neuzsauc, atskaitot NGT Latvia sarūpētie pārsteigumi!

#5 Lietotājs šobrīd nav portālā   Pakijs 

 • Ziņojumi: 135
 • Reģistrējies: 15.decembris 2009

Publicēts: 16.septembris 2021 - 07:13

View PostStbLeads, 15.septembris 2021 - 20:44, rakstīja:

Sveiks, Renār! Pie Tevis minētā scenārija noteikti būs mistika, jo neviens neko nevienam neuzsauc, atskaitot NGT Latvia sarūpētie pārsteigumi!

Tā jau man likās,kad neliela kļūda nolikumā un man ir prieks kad esi iegaumējis manu vārdu ;)

#6 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 16.septembris 2021 - 20:41

View PostPakijs, 16.septembris 2021 - 07:13, rakstīja:

Tā jau man likās,kad neliela kļūda nolikumā un man ir prieks kad esi iegaumējis manu vārdu ;)

Tā nav kļūda, bet gan pārliecība, ka būs maksimālais komandu skaits. Vairs tikai viena brīva vieta!!!

#7 Lietotājs šobrīd nav portālā   StbLeads 

 • Ziņojumi: 309
 • Reģistrējies: 24.jūnijs 2010

Publicēts: 20.septembris 2021 - 05:29

Vēl tikai viena brīva vieta un dažas dienas līdz startam!!!

1.lapa (1)
 • Jaunas tēmas veidošana Tev ir liegta
 • Reģistrējies, lai atbildētu

Nesen izveidotās tēmas