Lietošanas noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka portāla www.copeslietas.lv lietošanas kārtību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, LR autortiesību likumu un citiem LR normatīvajiem aktiem.
 2. www.copeslietas.lv ir portāls makšķerniekiem latviešu valodā, kura darbību organizē un koordinē Biedrība "Copes Lietas", turpmāk tekstā "CopesLietas.lv".
 3. Portāla www.copeslietas.lv lietošanas nosacījumi ir obligāti visiem lietotājiem – gan reģistrētajiem, gan nereģistrētajiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, lūdzu, pārtrauciet portāla lietošanu.
 4. CopesLietas.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā www.copeslietas.lv.
 5. Katra portāla www.copeslietas.lv lietotāja pienākums ir regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai būtu lietas kursā par izdarītajām izmaiņām.
 6. Reģistrējoties portālā www.copeslietas.lv, lietotājam tiek izveidots lietotāja profils un piešķirti lietotāja rekvizīti - viņa paša izvēlēts lietotāja vārds un parole. Uz reģistrācijā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts profila apstiprinājuma links. Lietotāja izvēlētais lietotājvārds un parole darbosies tikai pēc apstiprinājuma linka atvēršanas.
 7. Katram reģistrētajam portāla www.copeslietas.lv lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
 8. Reģistrējoties portālā www.copeslietas.lv, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei un uzglabāšanai CopesLietas.lv serveros.
 9. CopesLietas.lv ir pieejama visa lietotāja profila informācija, kā arī lietotāja autorizēšanās brīža IP adrese.
 10. Katrs reģistrētais portāla www.copeslietas.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem portāla www.copeslietas.lv lietotājiem, arī nereģistrētajiem lietotājiem.
 11. Portāla www.copeslietas.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību portāla www.copeslietas.lv reģistrētā lietotāja statusā, nosūtot pieprasījumu uz portāla administrācijas e-pasta adresi - cl@copeslietas.lv.
 12. Portāla www.copeslietas.lv lietotājiem bez redakcijas rakstiskas atļaujas aizliegts kopēt un pārpublicēt jebkāda veida informāciju, kas ievietota mājas lapā.
 13. Komerciāla rakstura aktivitātes portālā www.copeslietas.lv ir atļautas tikai ar portāla CopesLietas.lv saskaņojumu (izņemot sadaļu “Sludinājumi”).
 14. CopesLietas.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam www.copeslietas.lv un nenesot par to nekādu atbildību.
 15. CopesLietas.lv ir tiesības dzēst vai mainīt visu mājas lapā esošo informāciju, par to iepriekš nebrīdinot lietotāju un nenesot par to nekādu atbildību.
 16. Katrs portāla www.copeslietas.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, tajā skaitā saviem profila datiem, fotogrāfijām, video un audio materiāliem, rakstiem un ziņojumiem forumā, kuru tas izvieto portālā vai nosūta citiem portāla lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 17. Portālā www.copeslietas.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:
  1. informāciju, kas reklamētu konkurentus CopesLietas.lv;
  2. Informāciju (tajā skaitā arī fotogrāfijas, video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  3. informāciju, kura aizskar personas godu un cieņu;
  4. informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  5. informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
  6. informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  7. informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  8. informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
  9. visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla www.copeslietas.lv normālu darbību un drošību.
 18. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, CopesLietas.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
 19. CopesLietas.lv lietotājs ir tiesīgs pieprasīt administrācijai dzēst saņemto brīdinājumu, ja kopš tā saņemšanas brīža ir pagājuši vismaz 3 (trīs) mēneši.
 20. Jebkurā gadījumā CopesLietas.lv nenes nekādu atbildību par portālā www.copeslietas.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
 21. Portāla www.copeslietas.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu CopesLietas.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret CopesLietas.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.
 22. CopesLietas.lv, izvietojot informāciju portālā ir tiesīgs informēt portāla www.copeslietas.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.
 23. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu www.copeslietas.lv pieder tikai un vienīgi CopesLietas.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti CopesLietas.lv.
 24. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp CopesLietas.lv un portāla www.copeslietas.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

Foruma noteikumi

 1. Tēmu veidošana
  1. Veidojot jaunu tēmu, jāpārliecinās vai tāda, vai stipri līdzīga tēma jau nav izveidota iepriekš. To var pārbaudīt izmantojot foruma meklētāju vai pārlasot foruma tēmas.
  2. Veidojot jaunu tēmu, jāpārliecinās, ka spēsi piesaistīt pietiekami daudz interesentu.
  3. Aizliegts veidot tēmu, kuras nosaukums sastāv no lieliem burtiem, izņemot ja tas ir teikuma sākums, īpašvārds vai nosaukums.
  4. Veidojot jaunu tēmu, tā jāpublicē tikai vienā no piedāvātajām CopesLietas.lv foruma kategorijām. Ja foruma tēma atbilst vairākām kategorijām, tad publicēt tikai tajā kategorijā, uz kuras ir likts lielāks uzsvars.
 2. Ziņojumu pievienošana
  1. Ziņojuma saturam jābūt atbilstošam un informatīvam tēmai, pie kuras tas pievienots.
  2. Paužot jautājumu ziņojuma tekstā, izklāstīt to pēc iespējas pilnīgāk. Tas palielina iespēju, ka ziņojuma autors saņems ātrāku un precīzāku atbildi. Ziņojumi ar neskaidriem jautājumiem, piemēram, „Kā iebarot baltās zivis?”, tiks dzēsti.
  3. Ziņojumos ir aizliegts paust starpnacionālo naidu, rasu diskrimināciju un apvainot citus foruma dalībniekus vai lasītājus.
  4. Ziņojumiem, kas satur informāciju par jebkuru personu prettiesiskām vai neētiskām darbībām, jābūt argumentētiem un pamatotiem ar pierādāmiem faktiem.
  5. Ziņojuma tekstā aizliegts ievietot jebkuru komercreklāmu, kas satur tieši vai netieši ar makšķerēšanas saistīto lietu pārdošanas virzībai vai markas un izstrādājuma reklamēšanai, radītu informāciju, bez saskaņošanas ar redakciju (ja papildus noteikumi konkrētā tēmā pie pievienošanas formas nenosaka citādi).
  6. Atsauču, bilžu vai video pievienošanai ziņojumam vai atsevišķu ziņojuma daļas izcelšanai lietot forumā paredzēto noformējuma sistēmu. Skatīt to šeit.
 3. Foruma saturs
  1. Foruma tēmu nosaukumiem ir jābūt rakstītiem latviešu valodā.
  2. Foruma vadība nav atbildīga par forumā lasāmo informāciju. Katra ziņojuma saturs ir autora personīgs subjektīvs viedoklis un tas nav prezentējams kā vietnes kopējā nostādne.
  3. Forumā ir aizliegta personiskā sarakste ar citiem foruma dalībniekiem. Personīgai sarakstei izmantot CopesLietas.lv reģistrēto lietotāju vēstuļu sistēmu vai e-pasta adreses.
  4. Foruma dalībnieks izveidojot tēmu vai publicējot ziņojumu apstiprina, ka piekrīt CopesLietas.lv foruma noteikumiem un ir iepazinies ar norādījumiem.
  5. Ierosinājumus, neskaidrības par foruma lietošanu vai neskaidrības sūtīt uz e-pastu cl@copeslietas.lv vai publicēt ziņojumu speciāli tam paredzētās tēmās.
  6. Foruma administrācija patur tiesības bez brīdinājuma pārcelt tēmas uz citu kategoriju vai ziņojumus uz citu tēmu, vai dzēst komentārus un tēmas.
  7. Foruma administrācija ir tiesīga bloķēt lietotāja profilus un liegt piekļūšanu CopesLietas.lv forumam un citām reģistrēto lietotāju iespējām, kas rupji pārkāpuši foruma noteikumus.
 
Creative templates for Google Ad Manager