Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
D.A.P | 17.novembris 2017, 17:40 | 2 komentāri | 1631 skatījums

Ūdensteču atjaunošana pozitīvi ietekmē zivju sugu populāciju

Savulaik mākslīgi pārveidoto ūdensteču posmu atjaunošana to dabiskā veidolā pozitīvi ietekmējusi atsevišķu zivju sugu populāciju, secināts Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā projektā “Meliorācijas sistēmu atjaunošanas ietekme uz zivju bioloģisko daudzveidību”.

Mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta pārveidotu ūdensnoteku funkciju atjaunošanai, lai tās iespējami tuvinātu dabisku upju stāvoklim. Ik gadus ūdensnoteku pārbūves un atjaunošanas darbu apjoms sasniedz vairākus desmitus vai pat simtus kilometrus, stāsta Dabas aizsardzības departamenta Dabas aizsardzības departamenta vecākā eksperte Ilze Sabule.

Eksperti atzīst - ja arī vienas atsevišķa viena grāvja atjaunošanas vai pārbūves nozīme zivju faunas aizsardzībā, visticamāk, ir neliela, viena gada laikā paveiktais tomēr sniedz vērā ņemamu ieguldījumu.

Līdz šim gan Latvijā nav bijuši apjomīgi pētījumi un izpratne par to, vai un kādā apjomā grāvju attīrīšanas un atjaunošanas darbi ietekmē zivju bioloģisko daudzveidību bijusi nepilnīga.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR speciālisti Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā veica 20 par ūdensnotekām pārveidotu ūdensteču apsekošanu kopumā 46 parauglaukumos, no kuriem 31 parauglaukums 12 pārveidotās ūdenstecēs tika apsekots pirmo reizi.

Izpētes laikā apsekotajās ūdensnotekās kopumā konstatētas 27 zivju un nēģu sugas, tostarp gan aizsargājamas, gan arī zivsaimnieciski nozīmīgas sugas.

Eksperti secināja, ka lielākajai daļai ūdensnotekās biežāk sastopamo sugu (līdaka, asaris, rauda, grundulis u.c.) pēc pārbūves vai atjaunošanas ir raksturīga izplatības un īpatņu blīvuma samazināšanās. Tomēr atsevišķas sugas, piemēram akmeņgrauzis, bārdainais akmeņgrauzis, mailīte, kā arī upes un strauta nēģi, ūdensnoteku uzturēšana var ietekmēt arī pozitīvi.

Sugu izmaiņas visbiežāk ietekmē ūdensteču dziļuma izmaiņas vai dzīvotņu daudzveidības samazināšanās, kā arī smilšu un nogulumu īpatsvara palielināšanās.

Mazināt ūdensnoteku pārbūves vai atjaunošanas nelabvēlīgo ietekmi var veicinot oļainas vai akmeņainas gultnes veidošanos, novēršot uzduļķojuma, smilšu un nogulumu nonākšanu ietekmētajā ūdensnotekā un citos ūdensobjektos. Nelabvēlīgo ietekmi var samazināt arī pasākumi zivju bojāejas samazināšanai, kā arī migrācijas un dabiskā pieauguma iespēju saglabāšanai. Uzturēšanas pasākumu nelabvēlīgo ietekmi var samazināt arī, ierobežojot vienā gadā veicamo darbu apjomu.

O R I Ģ I N Ā L S

 
 
[2] Komentāri | dilst | aug
 
Karlis_K

"Mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta pārveidotu ūdensnoteku funkciju atjaunošanai, lai tās iespējami tuvinātu dabisku upju stāvoklim."

Tā ir kaut kāda īpaši izsmalcināta ņirgāšanās ? Jo ar katru gadu arvien aktīvāk atdzimst padlaikos populārā mazupju izvarošana, kad rupji ar ekskavatoriem pārrok taisnas un uzber stāvus krastus, iznīcinot visu dabīgo piekrastes aizsargjoslu!

21.11.17 Atbildēt | Ziņot 3
Petnieks

Tur pilsoņi raksta rakstītāji ir kaut ko pārpratuši. Teikums gan ir paņemts no pētījuma atskaites, bet ne gluži pareizā kontekstā. Konkrētais teikums ir no vietas, kur secināts, ka pasaule kopumā virzās drusku citā virzienā (uz upju funkciju atjaunošanu), nekā orientēts konkrētais pētījums (uz salīdzinoši vienkāršiem ieteikumiem, kas ļautu meliorācijas ietekmi iespējami samazināt). No savas puses gan piebildīšu, ka labāk ieviest kaut kādus labās prakses principus, nevis vienkārši dragāt.

21.11.17 Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager