Veidosim saturu kopā!
 • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
 • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
 • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Copes Vieta | 2.jūlijs 2022, 23:35 | Komentēt | 1290 skatījumi

Kāla ezers

Kāla ezers, Kālezers, Kāļa ezers, Vesetas ezers, Kāls – tik dažādos nosaukumos dēvē šo gleznaino vietu Madonas novada Vestienas pagastā (droši vien visi nosaukumi tāpat vēl nav piesaukti). Tas pieskaitāms publiskajiem ūdeņiem, un zvejas tiesības tur pieder valstij. Apkārt ir noteikta 10 m plata tauvas josla, ko drīkst izmantot makšķernieki.

 • 407,1 ha spoguļvirsma
 • 5,3 m vidējais dziļums
 • 14,8 m maksimālais dziļums
 • 5 salas: Tolkas, Lielā Vestienas, Vistu, Mazā Vestienas sala un Mazā

Kas dzīvo dzīlēs?

2017. gadā tika realizēts Kāla zivju resursu izpētes projekts, ko veica Vides risinājumu institūta speciālisti. Šai laikā tika izstrādāts Kāla ezera zivsaimniecības apsaimniekošanas plāns. Tas liecina, ka Kāla zivju sabiedrībā pēc biomasas un skaita dominē rauda un asaris. Kontrolzvejā konstatētas 14 zivju sugas – rauda, asaris, plaudis, līnis, līdaka, rudulis, karūsa, vīķe, zandarts, plicis, sīga, ķīsis, ausleja un akmeņgrauzis.

Zivis Kāla ezeru apdzīvo nevienmērīgi. Atklātā ūdens zonā dominē raudas, sastopami arī vidēji un lieli asari un vīķes. Raudas spēj pielāgoties dzīvei praktiski jebkurā ūdenstilpes zonā. Vīķes mitinās atklātā ūdens zonā. Savukārt vidējie un lielie asari uzturas sēkļu un dziļuma kanšu tuvumā, kur tie barojas ar vīķēm un necilām raudām. Piekrastes zonā pārsvarā sastopamas raudas, nelieli asari, kā arī līņi, kuri šeit atrod barības bāzi un paslēptuves no plēsējiem.

Pētījumā secināts, ka ūdens kvalitāte Kālā ir laba, barības bāze pietiekama gan zivju mazuļu, gan pieaugušu populāciju uzturēšanai. Ezera apsaimniekošanas sistēma nodrošina zivju sugu sabiedrības ilgtspējīgu eksistenci.

Kādos gadījumos jāiesniedz licences atskaite?

 • Lomā paturēji zivi;
 • Copēji, bet ievēroji “ķer un atlaid” principu;
 • Nevienu zivi nenoķēri;
 • Licenci neizmantoji.

Dienas licenču īpašniekiem atskaite jānodod viena mēneša laikā no tās izmantošanas dienas. Savukārt gada bezmaksas licenču īpašniekiem – līdz nākamā gada 1. februārim.

Ja šī informācija netiks laikā iesniegta, makšķerniekam tiks liegts iegādāties jebkāda veida licenci makšķerēšanai un zemūdens medībām Kālā kārtējā un nākamajā gadā.

Kurš drīkst ķert bez maksas?

 • Makšķerēšanas nolikumā paredzētas arī personu grupas, kam ir tiesības saņemt gada bezmaksas licenci (izņemot ķeršanai no laivas laikā no 1. līdz 31. maijam). Tās ir:
 • krastam piegulošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;
 • bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
 • politiski represētas personas;
 • personas ar invaliditāti.

Par bezmaksas licenču saņemšanu interesējies biedrībā Kāla ezera padome. Savukārt cilvēki, vecāki par 65 gadiem, dienas licences var iegādāties ar atlaidi.

Kas jāzina par copēšanu?

Kāls visā platībā ir licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vieta. Tas nozīmē, ka, ķerot šeit, papildus makšķerēšanas kartei nepieciešama licence. Tās var iegādāties www.manacope.lv vai tāda paša nosaukuma mobilajā lietotnē, kas pieejama lietotņu veikalos gan Android, gan iOS ierīču lietotājiem.

Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības organizē biedrība Kāla ezera padome. Sabiedrības informēšanas nolūkā biedrība izveidojusi arī vietni www.kals.lv, kur pieejama informācija par ezeru, ar to saistītajām aktualitātēm, kā arī par atpūtas vietām. Tālrunis saziņai ar biedrību – 29231860.

Ja plāno doties makšķerēt uz šo ainavisko vietu, ielāgo, ka Kālā drīkst copēt saskaņā ar LR Makšķerēšanas noteikumiem un saskaņā ar Nolikumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā. Atbilstoši tiem jāievēro šādi papildu ierobežojumi:

 • dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā trīs zandartus un vienu pāliju (tās minimālais garums – 35 cm);
 • pālijas aizliegts paturēt no 1. oktobra līdz 30. novembrim;
 • licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus, kā arī licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā – ne agrāk kā stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā stundu pēc tā. (Saullēkta un saulrieta laiku viegli uzzināsi, ieskatoties Manas Copes kalendārā pie dienas informācijas);
 • no krasta licencētā makšķerēšana atļauta visu diennakti;
 • bērniem līdz 12 gadiem bez pieaugušajiem aizliegts ķert no laivas;
 • zemūdens medības aizliegtas laikā no 1. līdz 31. maijam;
 • aizliegts nodarboties ar vēžošanu;
 • aizliegts izmantot motorlaivas un kuterus, kuru motora jauda pārsniedz 5 ZS.

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

Kāls atrodas aizsargājamo ainavu apvidū Vestiena, kas ir Natura 2000 teritorija (ietilpst dabas parks Gaiziņkalns, dabas liegumi: Ilziņa ezers un Kāla ezera salas, ģeoloģiskais veidojums Bolēnu Acu avots un Vestienas muižas aleja). Tā mērķis ir saglabāt un aizsargāt Vidzemes augstienes raksturīgo ainavu un dabas kompleksu daudzveidību.

Savukārt trīs salās – Tolkas (16,6 ha), Vistu (1,2 ha) un Lielajā Vestienas (10,5 ha) – izveidots botāniskais dabas liegums – Kāla ezera salas.

Paturi prātā, ka šajā teritorijā aizliegts:

 • nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm. To drīkst darīt tikai tad, ja pārvietojas pa apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai ja pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumiem;
 • kurināt ugunskuru ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos;
 • gan atpūšoties, gan makšķerējot pie ezera, ievēro principu – ko atnesi, to aiznes. Atstāj aiz sevis sakoptu vietu.

Lai vieglāk orientēties Kālezerā, izmanto mobilās lietotnes Mana Cope kartes sadaļu – Kur copēt. Tas palīdzēs arī ievērot dažādus ierobežojumus, turklāt lietotnē ir iezīmēti gan licencētie posmi, gan dabas teritorijas, gan sezonālie liegumi.

Materiāls tapis sadarbībā ar ManaCope

 
 
Novērtē rakstu:
 • Vērtējums ir 5 no 5
(1 balss) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[0] Komentāri
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager