Runā, ka maizītes ar mazsālītu vimbu esot visgardākās. Turpmāk lomā varēs paturēt 7 vimbas nevis iepriekšējās 5
Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Aktuāli | 23.aprīlis 2024, 20:03 | 6 komentāri | 12789 skatījumi

Jauni Makšķerēšanas noteikumu grozījumi

Šodien beidzot noslēdzies 3 gadus ilgušais darbs pie grozījumiem Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos.

Nolūkā nodrošināt zivju resursu ilgtspēju, valdība otrdien, 23. aprīlī, pieņēmusi grozījumus makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, mainot atsevišķām zivju sugām paturamā loma lielumu, pilnveidojot zemūdens medībām pieejamo ūdeņu sarakstu un to ūdeņu sarakstu, kuros noteikts lašveidīgo zivju ieguves rudens liegums. Vienlaikus arī dotas tiesības pašvaldībām papildus jau esošajam sarakstam noteikt ūdeņus, kuros drīkst iegūt invazīvos vēžus.

Turpmāk lomā drīkstēs paturēt 5 līdakas, tomēr tikai viena drīkstēs būt garāka par 75 cm

Ar grozījumiem ir mainītas spēkā esošo noteikumu normas par lomā paturēt atļauto zivju skaitu vai svaru:

- mencai mainīts lomā paturamo zivju skaits no 10 uz 5, tagad lomā atļauts paturēt 5 mencas.

- vimbai mainīts lomā paturamo zivju skaits no 5 uz 7, tagad lomā atļauts paturēt 7 vimbas

- zutim mainīts lomā paturamo zivju skaits no 3 uz 1, tagad lomā atļauts paturēt vienu zuti, trīs atļauti tikai atsevišķos ezeros, no kuriem zušiem nav iespējama brīva lejupmigrācija uz jūru,
- lomā drīkst paturēt 5 līdakas, bet tikai viena no šīm piecām drīkst būt garāka par 75 cm,

- lomā drīkst paturēt 5 zandartus, bet tikai viena no šīm piecām zivīm drīkst būt garāka par 75 cm,
- vējzivīm ir noteikts kopējā paturamā loma lielums – 10 kilogrami.

Turpmāk lomā drīkstēs paturēt līdz 10 kg vējzivju

Jaunā redakcijā izstrādāts 3. pielikums, attiecinot to arī uz zemūdens medībām, tādēļ mainīts 3. pielikuma nosaukums (Makšķerēšanas un zemūdens medību aizlieguma periodi atsevišķās upēs un ezeru daļās). Pielikumā ir pilnveidots to ūdeņu saraksts, kuros noteikts lašveidīgo zivju ieguves rudens liegums. Lašveidīgo zivju aizsardzībai pielikums ir papildināts ar zivju ieguves aizliegumu Bārtā no Lietuvas-Latvijas robežas līdz ietekai Liepājas ezerā, kā arī papildināts ar zivju ieguves aizliegumu ar mākslīgo ēsmu Gaujā no Strenču tilta līdz Paideru HES aizsprostam. Papildus 3. pielikumā iekļauta 31 upe vai tās posms, jo šo ūdensteču nozīme un vienvasaras taimiņu (strauta foreļu) produktivitāte ir līdzvērtīga vai lielāka nekā 3. pielikuma sarakstā pašlaik minētajās upēs.

Ar grozījumiem noteikumos ir pilnveidots zemūdens medībām pieejamo ūdeņu saraksts. Pamatojoties uz zemūdens mednieku priekšlikumiem, pašvaldību sniegtajiem viedokļiem par zemūdens medību iespējām to administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes norādījumiem par to, kuri ūdeņi dabas aizsardzības nolūkos nebūtu brīvi pieejami zemūdens medībām, ir pilnveidots noteikumu 7. pielikums, to paplašinot līdz 79 ūdeņiem (iepriekš bija 55).

Grozījumi noteikumos arī paredz tiesības pašām pašvaldībām noteikt ūdeņus, kuros var atļaut iegūt šaurspīļu vēžu, dzeloņvaigu vēžu un signālvēžu sugas papildus jau noteikumos noteiktajā 4. pielikuma sarakstā, ja ir saņemts Pārtikas drošibas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR saskaņojums un – pēc nepieciešamības – arī nosacījumi vēžu resursu ieguvei.

Noteikumos ir veikti arī atseviški redakcionāli uzlabojumi un tiesību normu precizējumi.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 
 
[6] Komentāri | dilst | aug
 
mr.Dzintars

Stājas spēkā sen gaidītie Makšķerēšanas noteikumu grozījumi

Jāsagaida gala versija, bet nav teikts ka es tos SEN GAIDĪJU! Cieņā manipulatori ar virsrakstu.

23.apr Atbildēt | Ziņot -2
BAigars

Ko tu tur ņaudi? Pietiks gaļiniekiem savu biznesu bīdīt. Tikai žēl, ka nesamazināja skaitu. Līdakai, Zandartam un Samam 2gab.

24.apr Atbildēt | Ziņot 0
svens76
svens76 > BAigars:

jāiet būs uz vidusceļu, 3 no katras sugas. un vēl jāsaštuko kā lielos samus pasargāt. targaši jāpadušī, restorānus kuri tos uzpērk, arī jāčakarē utt. galvenais ka process aizgājis un ir ieinteresētie tajā tēmā

24.apr Atbildēt | Ziņot 4
mr.Dzintars
mr.Dzintars > BAigars:

BAigar, kur ņaudu pamanīji, reāli interesanti.

24.apr Atbildēt | Ziņot 0
mr.Dzintars

Smieklīgi veči kas publicēja jūs ir lupatas kuras par vārdiem netur atbildi, virsrakstu jau samainījāt, lēti.

23.apr Atbildēt | Ziņot -4
mohitoo

Prieks, ka beidzot palielinaja ezeru daudzumu kur ir atļautas zemudens medibas. Tagad varēs izmēģinat jaunus ezerus. Paldies!

28.apr Atbildēt | Ziņot 0
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager