Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Aktuāli | 9.jūlijs 2024, 14:30 | Komentēt | 804 skatījumi

Arī tīkliniekiem jauni loma ierobežojumi

Valdība otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi grozījumus noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas izstrādāti, lai salāgotu pašpatēriņa zvejā publiskos ūdeņos nozvejā paturamo noteiktu sugu zivju apjomu (atsevišķām zivju sugām arī papildus noteikto zivju garuma ierobežojumu) ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos paredzētajām prasībām. Vienāds noteiktu zivju sugu loma lielums jau daudzus gadus ir spēkā zivju ieguvei atpūtas nolūkos vai savam patēriņam, jo ne makšķerēšanā, ne pašpatēriņa zvejā iegūtās zivis nav atļauts pārdot. Tās var izmantot tikai savām vajadzībām, tāpēc ir paredzēti zivju ieguves limiti.

Līdz ar to noteikumu grozījumi paredz, ka pašpatēriņa zvejā paturamā loma lielumam katrā zvejas rīka pārbaudes reizē ir jāatbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos paredzētajiem skaita un izmēra rādītājiem. Tas nozīmē, ka turpmāk, mainot loma lielumu iepriekš minētajos noteikumos, tas vairs nebūs jādara noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, jo tajos jau būs atsauce uz attiecīgām Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu normām.

Šīs izmaiņas praksē nozīmē, ka, atbilstoši Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, arī pašpatēriņa zvejā publiskos iekšējos ūdeņos viena persona turpmāk lomā varēs paturēt konkrētu daudzumu šādu sugu zivis:

-līdakas, tāpat kā līdz šim, piecas, bet tagad tikai viena no tām drīkstēs būt garāka par 75 centimetriem,

-vimbas varēs iegūt vairāk, septiņas (iepriekš varēja piecas),

-zandartus, tāpat kā līdz šim, piecus, bet tagad tikai viens no tiem varēs būt garāks par 75 centimetriem,

-zušus varēs iegūt mazāk, paturot tikai vienu zvejā visos publiskos iekšējos ūdeņos, izņemot Alaukstā, Alūksnes ezerā, Cirma, Dreidža, Feimaņu ezerā, Ismeru ezerā, Kālezerā, Ludza ezerā, Odzes ezerā, Rāznas ezerā, Rušona, Sedziera, Sivera, Spāres ezerā, Sventes ezerā un Usmas ezerā, kuros varēs paturēt trīs zušus, jo no šiem uzskaitītajiem ezeriem nav iespējama zušu migrācija uz jūru.

Pārējās šeit nenosaukto sugu zivis pašpatēriņa zvejā varēs paturēt lomā bez izmaiņām, jo to loma lielums nav mainījies arī Makšķerēšanas, vēžošanas un zemudens medību noteikumos.

Vajadzību mainīt zivju loma lielumu atpūtas un pašpatēriņa vajadzībām ir radījušas izmaiņas attiecīgo zivju sugu krājumā, īpaši tādām sugām, kuru aizsardzības pasākumus ievieš visā Eiropā, piemēram, zušiem. Savukārt izmērā lielo īpatņu aizsardzība līdakām un zandartiem ir nepieciešama, lai nodrošinātu labākas iespējas šo sugu dabiskā nārsta norisei un tā lielākai produktivitātei. Tā kā vimbu krājums pēc zinātnieku novērtējuma ir stabils, tāpēc ir iespējams to ieguves limitu palielināt.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 9. maija noteikumos Nr. 227 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 
 
[0] Komentāri
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager