Veidosim saturu kopā!
  • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
  • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
  • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Jaunākie komentāri

Seko līdzi

RSS barotne
Seko līdzi jaunākajiem CopesLietas.lv biedru rakstiem sev ērtā veidā izmantojot RSS barotni.
Marfim | 19.septembris 2017, 13:05 | 25 komentāri | 12437 skatījumi

Ko sagaidīt no licenču cenu izmaņām Liepājas ezerā

Ja licences maksa ir vienīgais, kas tiek mainīts nolikumā, uz kura pamata organizē licencēto makšķerēšanu Liepājas ezerā, tad žēl ka to tik maz palielināja. Nevajadzēja kautrēties un dienas licences cenu palielināt vismaz 15 eur, maijā 25 eur, bet gada vismaz uz 150 eur. Varbūt tad daļa makšķernieku būtu spiesta sākt domāt ar galvu un saņemtos savu interešu aizstāvībai.

Starp citu kopš 2015. gada ir mainījušies MK noteikumi, tagad spēkā ir Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība (Nr.799) un saskaņā ar tiem licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības publiskos ezeros, kā arī ezeros, kuros zvejas tiesības pieder valstij, organizē vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgie ūdeņi.

Man ir aizdomas, ka biedrība Liepājas ezeri nav pašvaldība, un biedrību grūti pielīdzināt pašvaldībai lai gan šajā biedrībā, cik man ir zināms, ir vismaz vienas pašvaldības pārstāvis (Liepājas, kopš 19.01.2017, Artis Nelsons). Ja arī biedrību ir dibinājušas pašvaldības, kuru teritorijā atrodas Liepājas ezers, tad biedrība nav gluži tā forma, lai organizētu licencēto makšķerēšanu - tam lietderīgāk ir organizēt pašvaldību aģentūru, kuras mērķis ir kopīgu funkciju nodrošināšana, pakalpojumu sniegšana.

Turklāt Liepājas pašvaldība ar Zivju fonda līdzfinansējuma palīdzību kontroles nodrošināšanai iegādājusies aprīkotu laivu un piekabi (2016. gads). Ja pašvaldība jau tagad pilda daļu no licencētās organizatora pienākumu - nodrošina kontroli, tad pārējo pārņemt nesagādās grūtības.

Pamatojums, kāpēc palielina licences maksu, neliecina, ka situācija ezerā uzlabosies.

Rakstīts: “Cenas paaugstinātas ņemot vērā to pieprasījumu, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanas izmaksas.”

- Ir zināms mikroekonomikas princips, ka cenu paaugstina, ja pieprasījums ir pārāk liels. Liepājā ieņēmumi no maksas makšķerēšanas (ezers un kanāls) 2014.g Eur 5834 + 4705 (1.pusgads + 2.pusgads) 2015.g Eur 6650 + 4785, 2016.g EUR 13281 + 5735, 2017.g Eur 9141,-. Pieaugums bija, bet ieņēmumi 2017. gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2016.gada pirmo pusgadu ir samazinājušies, cilvēki brauc mazāk, līdz ar to pieprasījums ir krities, nevis turpina celties, attiecīgi pieprasījums nav pamats cenas celšanai.

- Apskatoties publiski pieejamos datus, biedrībai Liepājas ezeri uz 7. septembri (2017.g.) ir VID administrēto nodokļu parāds. Nav liels EUR 490,22, bet tomēr tas vedina uz domām, ka biedrība ir nonākusi naudas grūtībās vai arī kaut kas nav kārtībā ar šīs organizācijas lēmēju spēju vadīt biedrību. Attiecīgi vienīgais redzamais iemesls celt licences cenu ir licences tirdzniecības organizēšanas izmaksu palielināšanās un neveiksmīga saimniekošana.

Oriģinālā atrodamas sekojošas rindas, kas tāpat kā augstāk rakstītais, par pieprasījuma palielināšanos, neatbilst patiesībai. Citāts: “Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi dabas liegumā „Liepājas ezers“ un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.”

- Saskaņā ar nolikumu var pārdot tik licences, cik var pārdot (bez limita). Attiecīgi makšķernieku ietekme uz ezeru nav iemesls, lai organizētu licenču tirdzniecību. Ja būtu vēlme regulēt ietekmi, licenču skaits būtu ierobežots.

- Ezers saistīs ar Jūru, esot ražīgs, jāsaka īpaši ražīgs, ja izņēmuma kārtā, Liepājas ezers ir vienīgais, kurā bez citiem atļauts izvietot 18 murdus ar sētas atvērumu, kurš pārsniedz 30 metrus. Šādā ezerā pavairot, zivju resursus var, bet apšaubāmi, ka tas ir lietderīgi.

- Ieņēmumi, pēc atskaitījumiem Zivju fondam, nenosedz izmaksas, kas saistītas ar divu darbinieku minimālo algu. Kontroli nodrošina pašvaldība. Līdz ar to rodas jautājums - kāds ir labums no tā, ka Liepājas ezerā makšķerēšana ir par maksu? Labums organizatoram, jo, radījis vajadzību pēc sevis, dažiem darbu – biļešu tirgošanu un zivju fondam, kurš saņem atskaitījumus?

Interesanti, kuri bija tie makšķernieki, patiecoties kuriem tagad tiek radīts priekšstats, ka ar makšķerniekiem šis jautājums ir saskaņots? Tas ir, kuri ir tie, kuri piedalījās biedrības valdes sēdē, kurā paši jautājumus nevar iespaidot? Gribētos uzdot jautājumu, cik makšķerniekus pārstāvat un ar kuru galu domājat? Varbūt Liepājā ir vismaz viena makšķernieku biedrība, kura varētu Liepājas domei iebilst attiecībā uz to, ka nolikuma izstrādē makšķernieki netika iesaistīti?

Papildu jautājums tiem, kuri Liepāja pārstāv makšķerniekus vai vismaz tiem, kurus pasauca uz biedrības valdes sēdi, lai pēc tam varētu makšķernieku vārdu izmantot.

- Saskaņā ar “Saistošie noteikumi par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā”, kurus pieņēma 2014. gadā, licencētās makšķerēšanas organizētājam (biedrībai) katru gadu bija jāpavairo līdaku krājumi, ielaižot līdz 500 tūkstošiem kāpuru un 20 tūkstošiem līdaku mazuļu (katru gadu) un vēdzeļu krājumi ielaižot no 500 tūkstošiem līdz 1 miljonam vēdzeļu kāpuru un mazuļu katru gadu.

- Tas ir izdarīts? Ja nav, kāpēc organizēt maksas makšķerēšanu uztic tai pašai biedrībai? Ja ir izdarīts, ko tas devis?

Principā, varētu nesatraukties, ja arī VARAM palaidīs garām faktu, ka biedrība nav gluži tas pats, kas pašvaldība, tad biedrību iesaistīšana licencētās organizēšanā un prasība ieviesējam nodrošināt kontroli turpmāk būs noiets etaps un izpaudīsies uz papīra citu iemeslu dēļ.

Ūdenstilpes nomniekam vai īpašniekam, zvejas tiesību izmantotājam, kā arī licencētās makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai rūpnieciskās zvejas organizētājam ir pienākums atbilstoši kompetencei piedalīties attiecīgo ūdeņu zivju resursu aizsardzībā un izmantošanas uzraudzībā. Atbilstoši kompetencei skan jauki, tikai pēc Zvejniecības likuma izmaiņām uz iepriekš minētajiem šī kompetence neattieksies, jo nebūs to personu sarakstā kuriem kontrole tiek deleģēta, tai skaitā kompetences ietvaros vai ārpus tās.

Nenodrošinājusi likumprojekta sabiedrisko apspriešanu, Zemkopības ministrija ir sagatavojusi izmaiņas Zvejniecības likumā.

Atkāpei - ar šo lieku reizi pierādījās, ka izveidotā Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome kalpo tikai un vienīgi, lai varētu apgalvot, ka ar dažādām interešu grupām, kā makšķernieki, zemūdens mednieki visi jautājumi ir saskaņoti, bet realitātē padome ļauj neņemt vērā dažādu grupu intereses, tai skaitā to, kuri šajā Zemkopības ministrijas darbības šķietamības spēlē nevēlējās iesaistīties. Var nepiekrist, tikai Padomē ir Ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupa, kuras dalībniekus topošās izmaiņas Zvejniecības likumā iespaidos tieši, arī šīs grupas dalībniekiem izmaiņas būs “ļoti patīkams” pārsteigums, tieši tāpat kā visiem sabiedriskajiem vides inspektoriem.

Turklāt izrādās, arī solījumi netiek turēti un izrādījušies tukši. Tas, dēļ kā licencēto makšķerēšanu nevar ieviest uz vienu vai vairākām zivju sugām vai kādu no makšķerēšanas veidiem, piemēram no laivas, (neapgrūtinot organizatoru ar liekiem izdevumiem, darbu un makšķerniekus, kuriem šīs sugas vai makšķerēšanas veids nav interesants) Zvejniecības likumā ir palicis nemainīgs, neskatoties uz to, ka solīja labot līdz ar pirmajām izmaiņām.

Grozījumus šodien (otrdien 19. septembrī) izskata Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, biedrības iesniegt priekšlikumus šajā likumu pieņemšanas stadijā nevar.

Kas tad mainās (būtiskākais)

Bija

18. pants. Zivju resursu aizsardzības un uzraudzības institūcijas

Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību veic Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota persona — sabiedriskais vides inspektors Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē un pašvaldības pilnvarota persona — attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Būs

18. pants. Zivju resursu izmantošanas uzraudzības institūcijas

Par Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu izmantošanas uzraudzību atbild Valsts vides dienests, kā arī Dabas aizsardzības pārvalde, kas šīs funkcijas īsteno īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos. Zivju resursu izmantošanas uzraudzībā atbilstoši kompetencei ir iesaistīta pašvaldības policija un pašvaldības vides kontroles amatpersonas, kā arī Valsts policija, Valsts robežsardze un Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests."

"20. pants. Sadarbība un līdzdalība zivju resursu aizsardzībā un izmantošanas uzraudzībā

(1) Valsts vides dienests zivju resursu aizsardzībā un izmantošanas uzraudzībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē ir tiesīgs iesaistīt sabiedriskos vides inspektorus – Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.

Principā ar grozījumiem tiek likvidētas pašvaldību pilnvarotās personas, to vietā būs pašvaldības vides kontroles amatpersonas un pēc būtības - sabiedriskie inspektori, jo VVD ir tiesības iesaistīt, nevis pienākums. Ja VVD iesaistīs kā līdz šim, tad 98% gadījumu tas izpaudīsies = nekā. Neticat? Ja Jums ir kāds pazīstams sabiedriskais vides inspektors pajautājiet viņam, kad pēdējo reizi viņu VVD iesaistīja zivju resursu aizsardzībā vai izmantošanas uzraudzībā?

Pie tam šis viss nenotika sasteigti vai vakar ... grozījumi tika iesniegti Saeimā 28.jūlijā.

Attiecīgi, ne vietējā līmenī, ne valsts līmenī nekas neliecina par to, ka kāds būtu ieinteresēts zivju resursu saprātīgai izmantošanā šodien ar mērķi saglabāt tos nākotnei (ilgtspējība), bez tā, tiem kuriem bija iespējas patstāvīgi, tērējot savus līdzekļus un laiku, iesaistīties situācijas uzlabošanā (kontrolē), tas turpmāk pēc būtības tiks liegts. Viss tas pa lielam pateicoties tiem, kuri pieradīja, ka makšķernieku viedokli var nopirkt par Zivju fonda pīrāga gabaliņu.

Saistītie raksti: Paaugstināsies licenču cena copei Liepājas ezerā

 
 
Novērtē rakstu:
  • Vērtējums ir 3.8571428571428 no 5
(7 balsis) - lai vērtētu, nepieciešams reģistrēties
[25] Komentāri | dilst | aug
 
nekrietnelis

Biedrības valdes sēdes, starp citu, ir atklātas.

Ja ir interese un sapratne par ezera nākotni(pēc rakstītā saprotu, ka ir), esi laipni aicināts...

Tuvākā ir 20.09.2017 - rīt. Domes 2.stāvā plkst.16.00.

19.09.17 Atbildēt | Ziņot -1
Marfim

Labdien,

1. Ko praktiski šajā brīdī, kad nolikums ir apstiprināts, dod Jūsu sniegtā informācija?

2. Paldies par uzaicinājumu.

3. Ja Jums ir atbildes un varat sniegt vairāk informācijas par jautājumiem, kuri ietverti rakstā, laipni aicināts.

Starp citu:

1.Vai publiski kaut kur ir pieejama informācija par atklātjām valdes sēdēm tai skaitā DARBA KĀRTĪBA (kad, kur, cikos)?

2, Cik, pēc Jūsu domām, strādājošo var ierasties uz sēdi kura sākas 16:00?

3.Biedrības valde pilda kopsapulces lēmumus, atsevišķas lietas valde izlemj valdes sēdē, ko biedrības valdes sēdē var ietekmēt persona kura nav valdes loceklis un tai nav informācijas par jautājumiem kuri tadā tiks izskatīti?

20.09.17 Atbildēt | Ziņot 5
nekrietnelis

Labsrīts!

Atbildot uz interesējušajiem jautājumiem:

1. Informācija vairāk domāta nākotnei...

2. Vienmēr laipni...

3. Par visiem jautājumiem uz kuriem varu sniegt atbildes, esmu gatavs atbildēt kādā no tikšanās reizēm klātienē.

Neesmu šeit biežs viesis, jo algu man maksā par padarīto...

:o))

.....................................

1. Par sēdēm:

Uz doto brīdi šāda informācija nav publiski pieejama, jo biedrībai nav sava mājas lapa. Tā ir izstrādes stadijā kā pielikums Liepājas domes lapai...

Ja ir interese, varu to darīt zināmu šeit - zem sadaļas Liepājas ezeri vai arī izsūtot info uz norādīto telefonu, e-pastu...

Ir rīkotas un arī turpmāk tiks rīkotas tikšanās neoficālā gaisotnē Makšķernieku namiņā.

2. Sēžu laiks un diena(trešdiena) noteikti ar nākošo sēdi tiks mainīts. Tas bija iegājies "vēsturiski" no iepriekšējās valdes, jo tika pieskaņots pašvaldību pārstāvju iespējām...

3. Praktiski visi jautājumi tiek lemti valdes sēdēs. Ietekmēt tās lēmumu var ikviens pilsonis kurš ir devis par sevi zināt un kura izvirzītā ideja ir tendēta uz ezera ilgtspējīgu attīstību...

p.s. Mans viedoklis - lai kaut ko atrisinātu, nevajag veidot jaunas biedrības, brālības un korporācijas. Ir jāstrādā kopā - ezers ir tikai viens!

Mans tel.nr. - 29397783.

Vienmēr laipni...

20.09.17 Atbildēt | Ziņot -1
Marfim

Paldies par informāciju.

Patīkami, ka biedrība virzās uz to, ka tās darbība ir atklāta un interesenti var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos.

Attiecībā uz esošā pārvaldītāja/organizatora formas maiņu... nepieciešamību radīs laiks. Attiecībā uz to vai nepieciešamas citas biedrības ... no tā/tām nevajadzētu baidīties, ja mērķis viens un cilvēki strādā atklāti, tad rodas sinerģija. Aktīvu cilvēku, kuri vēlas darboties nekad nav par daudz. Kašķi sākas, kad mērķi ir dažādi vai kāds vēlas būt galvenais, lai varētu neņemt vērā pārējos.

Starp citu, Liepājas ezera krastā ir vairāki laivu garāžu kooperatīvi, kad pļauj niedres, lai tās nogādātu krastā, valde var izskatīt iespēju uzrīkot talku piesaistot kooperatīva biedrus, jo pašu kooperatīvu biedru interesēs ir tīrāks ezers.

20.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Zivniex

Lasu publicēto Zvejniecības likuma grozījumu projektu un secinu, ka biedrībai ''Liepājas ezeri'' un Liepājas ezera pašvaldībām nopietns darbs priekšā. Šobrīd biedrība ''Liepājas ezeri'' kontroles funkciju veikšanai algo 3 sabiedriskos inspektorus, kuriem ir Valsts vides dienesta (VVD) pilnvarotās personas statuss deleģētām tiesībām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un izņemt nelikumīgos zvejas/makšķerēšanas rīkus un aprīkojumu. Pēc publicēto Zvejniecības likuma grozījumu projekta stāšanās spēkā VVD pilnvarotās personas - sabiedriskie vides inspektori šīs deleģētās tiesības zaudē. Zvejniecības likuma grozījumos paredzētā sabiedriskā inspektora misija turpmāk būs darboties kopā tikai ar VVD valsts vides inspektoriem. Sabiedriskie vides inspektori nevarēs patstāvīgi bez VVD valsts inspektoru klātbūtnes ne sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus, ne izņemt nelikumīgos zvejas rīkus. Zvejniecības likums paredz kontroles funkcijas deleģēt PAŠVALDĪBAS VIDES KONTROLES AMATPERSONĀM, kā arī pašvaldības policijai, Valsts policijai, Valsts robežsardzei... atbilstoši to kompetencei. Biedrībai ''Liepājas ezeri'' un pašvaldībām ir jāizšķiras vai nu visi 3 sabiedriskie inspektori ir jāpieņem darbā pašvaldībās par vides kontroles amatpersonām vai šo vides kontroli veiks pašvaldības policija. Šīs izmaiņas Zvejniecības likumā stāsies spēkā ar to brīdi, kad spēku zaudēs Administratīvo pārkāpumu kodekss un tiks pieņemts Administratīvo pārkāpumu procesa likums. Biedrībai ''Liepājas ezeri'' un pašvaldībām jāsāk par to domāt laicīgi, kā turpmāk tiks organizēta kontrole Liepājas ezerā, kad sabiedriskie vides inspektori zaudēs savas deleģētās tiesības.

20.09.17 Atbildēt | Ziņot 5
nekrietnelis

Paldies par draudzīgo brīdinājumu, Zivniex!

Jautājums tiek risināts. Vismaz par Pašvaldības policijas piesaisti...

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Zivniex
Zivniex > nekrietnelis:

Kā labāko risinājumu iesaku visām Liepājas ezera pašvaldībām dibināt apvienotu vides kontroles struktūrvienību vismaz 2 vides kontroles amatpersonu sastāvā. Pieredzējuši kadri ir - tie paši sabiedriskie inspektori ar Arti Būmeistaru priekšgalā.

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
nekrietnelis
nekrietnelis > Zivniex:

Tieši par šo risinājumu domē jautājām. Ar domu, ka Artis darba laikā var atrasties uz ūdeņiem. Respektīvi - pilna darba stundu slodze...

Ir rosinājums no domes, kas tagad gaida Policijas šefa akceptu.

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
Zivniex
Zivniex > nekrietnelis:

Kāda diez būs Nīcas un Grobiņas novadu pašvaldību pozīcija kontroles jautājumā? Aprīkojuma - motorlaivas ar dzinējiem tām nav un amatpersonas, kas varētu veikt kontroli arī nē. Jārisina juridiskas dabas jautājumi, lai Artim pēc Zvejniecības likuma izmaiņām būtu tiesības veikt kontroli visu triju Liepājas ezera pašvaldību teritorijā.

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
Zivniex

No gaidāmajām likumdošanas izmaiņām izriet, ka biedrības ''Liepājas ezeri'' darbiniekam - sabiedriskajam inspektoram jākļūst par pašvaldības(u) štatā esošu vides kontroles amatpersonu vai kontroles darbs jāveic pašvaldības policijas darbinieka statusā.

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
nekrietnelis
nekrietnelis > Zivniex:

Paldies! Arī par šo padomājām pirms sniegt pašvaldībā pieprasījumu. Gaidām risinājumu...

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
daksa

vienreiz biju un tikai tapēc ka jūrā baigie viļņi bij un otreiz uz turieni nebraukšu baigais gabals gulbji visu ezeru piedir.suši

20.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
krumujancis

Šeit var teikt tikai vienu - viss tiek muhļīts, muhļīts un vēlreiz muhļīts. Un tā, lai beigās vispirms apčakarētu makšķernieku vulgaris, tad padarītu rīcības nespējīgus kontrolētājus, un beigās, lai zvejnieki brīvi var šiverēt uz ūdeņiem bez atbildības un arī pienākumiem. To esmu sapratis no šeit publicētajiem tekstiem. Nekas atšķirīgs no valstī realizētās kopējās politikas.

21.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Marfim

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā” (Nr.990/Lp12) (Dok. nr. 3775) izskatīšanai pirmajā lasījumā. Komisija izskatīja minēto likumprojektu š.g. 19.septembra sēdē un NEATBALSTĪJA to.

Dokuments atrodams.

titania.saeima.lv/LIVS12/saeima...6?OpenDocument

Par pamatu šādam lēmumam kalpoja Vides konsultatīvās padomes vēstule, kurā pēc būtības norādīts, ka šī likuma grozījumi ir iztradāti bez sabiedrības līdzdalības un nav notikusi sabiedriskā apspriešana.

Vēstule atrodama šeit.

titania.saeima.lv/LIVS12/saeima...8?OpenDocument

Saprotams ir viens, administratīvā pārkāpuma protokolus VVD pilnvarotajām personām neļaus rakstīt, bet likvidēt šīs personas, liedzot viņām darboties patstāvīgi, neizdosies tik viegli, kā tas bija iecerēts.

22.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
Akmens_Viesis

Lai veicas neļaut likvidēt SVI "tik viegli, kā iecerēts", bet varbūt vispirms godīgi atskaties, ko paveici šajā lomā?

Varbūt zem citiem segvārdiem savās biedrībās darbojoties, vajadzēja mazāk mācīt, kā izvairīties no sabiedriskā vides inspektora? Varbūt vajadzēja mazāk apmelot citus sabiedriskos vides inspektorus, pašam neko īpaši nedarot?

PS. Te lasu, ka raksta beigās, vieglu roku cenšoties būvēt katrā raksta palagā naidniekus, Zivju fonds nomelnots. Neesmu gan dzirdējis, ka būtu kāds LMA projekts atraidīts dēļ vadoņa intrigām.... vai ka projektus dalītu saskaņā ar kādiem viedokļiem. Ja par viedokļiem runā, reizēm kļūst žēl, ka jums neizdevās licencēto makšķerēšanu likvidēt Latvijā.

Tad ap šo brīdi domāju, ka Liepāja un Lobe būtu jau aizauguši ezeri, un vervelēšanas ilgtspēja būtu redzama "uz sejas". Tā vēl varēs kādu laiku pamainīt "iesaukas" un pazīmēties ar likumu piesaukšanu.

22.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Marfim

Kāda Akmens_viesis komentāram saistība ar sniegto informāciju?

Izskatās, ka rūdītais reklāmists neizturēja, ka, analizējot sausus faktus, lasītāju sapratne par notiekošo var sagraut gadiem būvēto ilūziju par MOSP, kā makšķernieku intereses pārstāvošu organizāciju. Radīt izpratni par salīdzinošo nesen izveidoto ZM Padomi un tās makšķerēšanas interešu grupu, kā vietu kur konsultācijas ar makšķerniekiem pirms lēmuma pieņemšanas patiesībā nenotiek. Un galvenais ... sabojāt radīto labdara rakstnieka tēlu, kuram ir gods ir kaut kādā vērtē un finanses nemaz neinteresē. Tā vietā, lai atdzītu, ka par šiem grozījumiem Zvejniecības likumā neko nav zinājis, MOSP un padome ir ministrijas marionetes, kas kalpo, lai varētu neņemt vērā makšķernieku viedokli, intereses un nenotiktu pārmaiņas, tiek lieta kārtējā žults par to, kurš atļāvies ievietot informāciju CL.

Starp citu, VVD pilnvarotās personas darbs ir brīvprātīgs darbs, kuru katrs veic pēc savām iespējām, līdzekļiem un par paveikto atskaitās VVD. Ja kāds cenšas pateikt, ka kāds ir izdarījis mazāk, vai nepietiekoši, netieši norādot, ka viņš ir darījis vairāk, tad viņš noniecina šo kustību principā un viņam tajā nav vietas. Kad gadus atpakaļ Akmens_viesis viens no portāla pajautāja par projekta lietderību (Buster laivas iegādi), atbildes vietā sāka rakstīt, ka viņu un biedrību apmelo. Ir kāds informēts Akmens_viesis pats CL ir/nav sniedzis atskaiti par padarīto? Es neatminos. Savukārt citiem atskaitīties prasa ik pa laikam. Starp citu, viena no organizācijām, kurā Akmens_viesis ir valdes loceklis atklāti nedarbojas, savukārt padomes interešu grupa, kurā pārstāv citu biedrību, sēdes protokolus neraksta. Līdzīgi kā neviens nav redzējis MOSP priekšlikumus makšķerēšanas noteikumiem. Tas ļauj veiksmīgi gan melot, gan nomelnot citus, bet līdz brīdim. Piemēram, informācija, ka biedrībai nav bijusi vēlme ieviest licencēto makšķerēšanu, pateicoties paša sniegtajai prezentācijai projekta “Mums rūp!” ietvaros, izrādījusies meli. Ko cilvēks, izvirzot citiem prasības, kuras pats neievēro vai uzdodot jautājumus, kuros ietverti apmelojoši apgalvojumi, cenšas panākt, cerams, nav jāskaidro.

Attiecībā uz interesi par Zivju fondu (pīrāga gabaliņu). Viens no šīs padomes pirmajiem lēmumiem (ZM atļāva padomei izpausties, kaut klaji bija redzams interešu konflikts) bija Zivju fonda padomes locekļus izvēlēties no šīs padomes locekļiem. Vēl nepārprotamāku piemēru, ka finansējuma saņēmēji un saņemšanas interesenti cenšas ietekmēt finanšu piešķiršanas lēmumus, neesmu redzējis. Par laimi tas bija tik klaji redzams, ka nesanāca.

Saistībā ar licencēto makšķerēšanu. Tas ir atsevišķs garš stāsts, kur viens no būtiskākajiem apstākļiem, ka nospiedošā vairumā gadījumam, šādas, maksas makšķerēšanas ieviešanai, nav finansiāla pamatojuma un nav atbildes, kā apsaimniekot ūdeņu tajās vietās, kur nav izdevīgi ieviest maksas makšķerēšanu. Principā pietiks ar faktu, ka MOSP paziņoja, ka, arī esot pret Licencēto makšķerēšanu, tādu, kāda tā bija uz Makšķernieku radošā kluba (MRK) iniciatīvas par parakstu vākšanu, pret licencēto makšķerēšanu publiskajos ūdeņos, brīdi. Tas gan netraucēja Akmens_viesis gadiem ņirgāties par iniciatīvas autoriem, tiem, kuri vēlas uzlabot situāciju un aizstāvēt makšķernieku intereses. Turklāt kad veica grozījumus MK noteikumos, kas regulē šo jomu, ne no MOSP, ne padomei priekšlikumu nebija. Priekšlikumus bija iesniegušas organizācijas, kuras nav MOSP un padomes sastāvā, bet uz priekšlikumu apspriešanu, ar mērķi, nepieļaut izmaiņas, bija ieradušies gan padomes, gan MOSP biedru pārstāvji.

Ienaidniekus neviens neiezīmē. Ar MOSP vai Akmens_viesis sen neviens nekaro, necīnās, bet ļauj brīvi izpausties visā krāšņumā. Pie pietiekošas informācijas makšķernieki paši sapratīs, kamēr pastāvēs MOSP un padome, makšķernieki varēs sevi mānīt, ka kāds no šiem diviem veidojumiem aizstāv viņu intereses. Gan jau pienāks laiks, kad apniks vairumam brīnīties, kāpēc nekas pa lielam uz labo pusi nenotiek un paskas ar vairs nestrādās, kā tad varēsiet makšķerniekiem acīs skatīties un rādīties, pie/uz ūdeņiem tā jau ir Jūsu darīšana.

22.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Akmens_Viesis

Kārtējais pierādījums, ka bez meliem nespēj iztikt nevienā publikācijā. Varu pacelt augšā failus, man bija gan priekšlikumi LM sakarā, kā arī iebildes pret vienu otru centienu salaist visu vēl lielākā dēlī.

Tev nav pielēcis, ka tādu MOSP nemaz nevajadzētu, ja LMA nebūtu pārņēmis intrigants? Apskaties šo aptauju, tāds nu ir tas lietu novērtējums - makšķernieki ir vāji un sadalīti:

www.copeslietas.lv/aptaujas/aptauja/72/

Ka MOSP neizdevās kļūt par makšķernieku pārstāvētāju masveidā, ir gan jūsu kretīnisma nopelns, gan visu makšķernieku problēma. Nekas, jūsu apmelojumiem par spīti, turpinām Rīgas murdu lietu risināt praktiski, piemēram, uz lielu masas atbalstu necerot. Ir lietas, kas jādara tik un tā.

Tikmēr turpiniet izlikties, ka vides inspektoru likvidēšana nav tiešais Birkova/Zvaigznes uzvedības nopelns... Kad MOSP pret šo centās vērsties (LAPK izmaiņas neradās vienā dienā, jau pirms gadiem 2-3 gatavojās), neatceros kaut kādu atbalstu vai piebalsošanu, tad vajadzēja irgoties.

Es tikmēr mēģināšu veicināt tādu Latviju, kādu saprotu. Piemēram, ir jāpiespiež valsts vai pašvaldības domāt par upēm, kuras vairs pašas nevar pašattīrīties. Un ik pa brīdim Latvijā šādi projekti rodas, man vienalga, kāds ar to nopelna vai nē. Paskaties, atpūtini nervus:

ltv.lsm.lv/lv/raksts/03....tinu.id105393/

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
eridians

Sveiks Nekrietneli pēc 12 gadiem, kad biji Zivē:)jejē

Šitais puika Marfļins Tev ir labi zināms, bet viņu jau māca Saeimā. Rakstā ir daudz apmelojumu un Ģirts arī tāds labs interneta mīļotājs, vajag izrādīties un ja nemāk ne ko citu.

23.09.17 Atbildēt | Ziņot -1
krumujancis

Lai cik gan arī nebūtu sadibinātas dažādās biedrības - visas viņas darbojas galvenokārt, savu biedru-dibinātāju interesēs. Vai tomēr saistībā ar zivju resursiem nebūtu pienācis laiks nolikt šīs biedru intereses maliņā un tomēr vienoties par kopējām sabiedrības interesēm, ja tādas vairs vispār mūsu kapitālistiskajā sabiedrībā pastāv? Manuprāt, nebūs zivju, nebūs arī vairs par ko strīdēties. Ja likvidēsim šo zivju, kaut vai niecīgu, aizstāvību inspektoru formā, atļaujot murdeniekiem visatļautību, tad ātri un reāli visur nonāksim pie situācijas kāda tā jau ir Burtniekā, varēs zvejot baltās strimalas. Bet! Dzīvojam tikai šodienai, ar šādu lozungu patlaban arī iet viss uz priekšu...

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 2
DSV
DSV :

Taisnība,ka zivis iet mazumā,kamer ņemsieties kā vecas bābas.Paliksim pie sasistas siles.....

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
Akmens_Viesis

Krumujanci, stāsts tieši par to - savu publicitāti varēju veltīt tēmai, no kuras visiem ieinteresētajiem mazupju apmeklētājiem kaut kāds labums. Bet šis raksts beigās parāda prasmi nosaukt daudzas likumu normas, no kurām nevienam īpaši labāk nekļūst.

Līdzīgi kā murdu jautājumā Rīgā - Birkovs paspēja nobrēkties (kārtējo reizi) ka iešot līdz Briselei, ne nu aizgāja, ne nu ko. Es paspēju ieguldīt juristiem simtus divus, vēl copmaņi piemeta naudu, apskrējām deputātus, tāpat neko nepanācām, ok parunājām vismaz. Balodis no savas puses veicināja caur labiem eholotiem to murdu pētīšanu. Kopējais rezultāts - ne gluži nulle, bet varēja labāk. Patinot atpakaļ, kurš ko brēkāja, tiešām nelabi metas, ar visu krumujanci priekšgalā, par tuvākiem krekliem utt., man jau to naudu neviens neatdos. Nu tad sēdiet, kur esat pelnījuši, es tā domāju.

Ja konkrēti Liepāja - pats tur neesmu copejis uz nezin, vai kādreiz tikšu. Varu teikt, ka sen atpakaļ kopējā Liepājas sistēmā tika solīta pārskatāma karte, kur tad var, kur nevar copēt - droši vien kas tāds derētu, ja jau nav uztaisīts. Noteikumu grāmatā neielīda atsevišķa Liepājas lapa, tad jau arī Rīgai vajadzētu utt.

Par pārējo es uzticētos tās puses aktīvajiem copmaņiem, tādiem kā Flakais vai Danic. Tie kaut kā par zivju trūkumu nesūdzas, bet gan jau zinās kādas problēmas nosaukt. Ja Bārtas sistēmā kaut kur nārsto lašveidīgais, sanāk murdi netraucē tomēr? vai traucē? utt.

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
krumujancis
krumujancis > Akmens_Viesis:

Te nu gan, kungs, nebūs par mani taisnība teikta. Neesmu ne priekšgalā, ne arī pakaļgalā kaut kam, vai kādam, bijis. Ja kas, tad, iespējams, tuvu patiesībai gan, ja jau tādi uzbraucieni. Vajadzētu gan mazliet filtrēt to, ko publikai raksti.

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Marfim

Diemžēl uz galīgām muļķībām sanāk atbildēt gari.

Kaut kur ir apgalvots, ka Akmens_viesis nebija priekšlikumu, domāju, ka pārējie var skaidri salasīt, ka pieminēts MOSP un Padome, nevis Akmens_viesis. Par to vai Akmens_viesi bija priekšlikumi (precīzāk organizācijai, kuru viņš pārstāv) varētu pārliecināties, apskatot makšķerēšanas interešu grupas protokolus ... kuru nav. Vai arī, ja tos būtu iesniedzis, kad notika noteikumu sabiedriskā apspriešana, tad būtu piedalījies apspriedē, kurā viņa nebija.Tāpēc dotajā brīdī var apgalvot visu, kas ienāk prātā. Kopumā, kārtējais rūdītā reklāmista triks, apgalvot, ka kāds melo, pamatojot to ar nesaistītām lietām, ne pirmo reizi, ir pierasts.

Esi bijis LMA biedrs, ka spried, kas un ko pārņēmis? Ir viens mērs, padarītie darbi un tas ir tas, kāpēc ņemies šeit - CL, rakstot muļķības un vēršoties pret citiem, jo darbu nav. Varbūt vari konkretizēt, kādas intrigas vērpj LMA vadītājs? Un kas tagad ir pārņēmis MOSP? Uz MOSP pārņēmēja intrigu fona LMA pārņēmējs ir autiņos ar knupi mutē.

MOSP neizdevās kļūt par makšķernieku pārstāvētāju, jo tas nekad nav bijis MOSP mērķis. Cik daudz makšķernieku organizāciju, kuru mērķis ir pārstāvēt makšķernieku intereses, ir MOSP biedri, cik tādas ir iestājušās MOSP pēdējā gada laikā? Ierindas biedri ir informēti par notiekoši MOSP? Cik daudz par notiekošo Zemkopības un citās ministrijās MOSP informē makšķerniekus? Kurš melo, MOSP uzrādot, ka M.Olte ir valdes loceklis, vai M.Olte neuzrādot KNAB, ka ir MOSP valdes loceklis? Kāpēc biedrība MOSP, kura pārstāv savus biedrus atsakās sadarboties uz vienlīdzības principiem ar citām biedrībām, kuras tāpat pārstāv savus biedrus? MOSP lēmums nepieļaut organizāciju, kuras nav MOSP un padomes sastāvā, dalību makšķerēšanas noteikumu izstrādē lieliski parāda, ka MOSP netaisās ieklausīties, sadarboties vai ņemt vērā to, ko domā citi. Tā, kā galvenais cēlonis ir MOSP nespēja strādāt kopā ar citiem.

Ko praktiski MOSP dara Rīgas murdu lietā? Domā makšķernieki sen nav sapratuši, ka skaisti sarakstītajam nav nekāda seguma un viss tas ir tukšvārdība?

Kurš taisās likvidēt, sabiedriskos vides inspektorus? Man šķiet, ka izlasot vēstuli, kurai pateicoties grozījumi Zvejniecības likumā netika pieņemti ir skaidrs, kurš cenšas šo kustību saglābt.

Par uzvedību runājot, pats savējo esi analizējis? Pateicoties Tev, normāli domājoši cilvēki nevēlas iesaistīties makšķernieku interešu aizstāvēšanā, jo vide, kuru esi radījis, ir ērta un pieņemama tikai Tev un acīm redzot visiem, kuri ir MOSP.

Raksti: “Es tikmēr mēģināšu veicināt tādu Latviju, kādu saprotu.” Par nelaimi viens ir tas, ko raksti visiem un pavisam cits, ko dari, ceru, ka cilvēkiem pietiks prāta, tādu veicināšanu, kas visu pataisa par mēsliem, nepieļaut.

Attiecībā par raidījumu, ja kāds vēlas saprast, ko nozīmē par velti iztērēts laiks skatoties reklāmu, kuras mērķis ir atgādināt, ka tāds Akmens_viesis ir, noteikti iesaku noskatīties. Pilnīgi tukšs raidījums par neko.

p.s. vienu gan nevar noliegt, ka esi labs reklāmists ar visu no tā izrietošo. Izcils teikums: “Balodis no savas puses veicināja caur labiem eholotiem to murdu pētīšanu.” Nekas nav pateikts, ko nozīmē “veicināja” neviens nesaprata un paskaidrot nevarēs, bet rodas priekšstats, ka persona rāvusies melnās miesās, lai uzlabotu situāciju.

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
eridians

Birkava kalpa simtiem vārdu teksti pret Akmentiņu un Balodi izklausījās līdzīgi kā Ziemeļkorejas šepss izteicās par Trumpi. Labāk pazūdi no aprites skursteņu slaucītāj....

24.09.17 Atbildēt | Ziņot 0
Marfim
Marfim > eridians:

Sveiks sen neredzētais, nedzirdētais. Saprotu, ka esi pēkšņi pamodies ne bez iemesla, ja netiek galā jāsteidzas palīgā. Kāpēc jau labu laiku esi paspējis [pie]ielīst Akmentiņam un Balodim tik tālu, ka tālāk traucē pleci, gan jau Tev pašam labāk zināt. Pēdējais modes kliedziens ir cilvēkiem ar noteiktu intelektu lielīties ar to, ka viņi tic makaronu dieviem, turklāt ne tikai lielīties, bet agresīvi mesties virsū visiem, kas viņu ticību apšauba vai sašķoba. Kas ir Akmentiņa un Baloža paveiktie darbi, kuru dēļ esi gatavs pieliekties? Varbūt lai vieglāk. Ja jau tie Birkovs un Zvaigzne tādi ienaidnieki makšķerniekiem, ko viņi ir izdarījuši. Tev taču nebūs grūti uzrakstīt konkrēti par vieniem vai otriem, vai abiem?

Redzi man vērtēt viegli. Ko Zvaigzne darīja nezinu, iespējams kasīja ... uz dīvāna, Birkovs uzrakstīja vēstuli, kura apstādināja grozījumus likumā, kuri būtu principā likvidējuši sabiedrisko inspektoru kustību, to pašu, kura tam pašam Birkovam pateicoties radās. Balodis kurina ugunskuru un vāra makaronus makšķerēšanas sporta vientiesīšiem. Akmentiņš pamodās pēc tam un sāka spodrināt MOSP tēlu, liekot kluci uz tiem kas dara un dzejojot, ka šī organizācija kaut ko dara makšķernieku labā.

25.09.17 Atbildēt | Ziņot 1
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager