Veidosim saturu kopā!
 • Jūsu novadā gaidāmas vai jau aizvadītas copmaņus saistošas aktivitātes?
 • Jums ir viedoklis par copmanim aktuālu tematu?
 • Esat izbaudījis aizraujošu copes piedzīvojumu?

Rakstiet mums! Pievienojiet attēlus (vai uzticiet tos piemeklēt CL redaktoram) un mēs nodosim Jūsu vēstījumu visai Latvijas copmaņu saimei!

Seko līdzi

Seko līdzi jaunākām ziņām sev ērtākā veidā izmantojot CopesLietas.lv ziņu sadaļas RSS barotni.
Aktuāli | 27.augusts 2022, 13:30 | Komentēt | 1006 skatījumi

Kā kļūt par sabiedrisko vides inspektoru?

Valsts Vides dienests 23. septembrī plkst. 11.00 organizē sabiedrisko vides inspektoru (svi) atestāciju. Tas notiks Rīgā, Voleru ielā 4.

Sabiedriskais vides inspektors ir brīvprātīgais, kas pastāvīgi vai sadarbībā ar valsts vides inspektoru vai pašvaldības amatpersonu veic zvejas un makšķerēšanas normatīvo aktu kontroli. Šis darbs tiek veikts bez atlīdzības.

Lai pieteiktos atestācijai, būs nepieciešams:

 • aizpildīt iesnieguma veidlapu, kas pieejama Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē, kurā arī ir iespējams iepazīties ar atestācijas kārtību plašāk
 • aizpildītu iesnieguma veidlapu iesniegt Valsts vides dienestā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu pasts@vvd.gov.lv

Lai iegūtu sabiedriskā vides inspektora statusu, pretendentam jāatbilst 2020. gada 2. septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 552 “Sabiedriskā vides inspektora statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu) 2. punktā izvirzītajiem prasībām:

 • vismaz vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) valsts valodas prasme;
 • vismaz 18 gadu vecums;
 • vismaz vidējā izglītība;
 • nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi vai sodāmība ir dzēsta;
 • nav sodīta par administratīvo pārkāpumu zivju resursu aizsardzības un izmantošanas jomā;
 • sekmīgi nokārtojusi Valsts vides dienesta rīkotu zināšanu pārbaudi (turpmāk – atestācija) par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Pretendents pēc atestācijas izziņošanas Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē iesniedz Valsts vides dienestā (turpmāk - dienests) iesniegumu, kurā norāda:

 • vārdu, uzvārdu, personas kodu;
 • dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • pašvaldību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos, vai Valsts vides dienesta struktūrvienību, kuras uzraudzībā sabiedriskais vides inspektors veiks pienākumus. Iesniegumam pievieno:
 • dzīves gaitas aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli;
 • fotogrāfiju (2 x 3 cm);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
 • pašvaldības apliecinājumu par to, ka pretendents tiek pilnvarots veikt zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, ja pretendents plāno kļūt par sabiedrisko vides inspektoru attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tai piegulošajos jūras piekrastes ūdeņos. Dienests sniedz informāciju un atestācijā pārliecinās par pretendenta zināšanām par zivju resursu aizsardzību un izmantošanu un šo jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Atestācijas kārtošanai VVD aicina pretendentus iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka SVI pilnvaras, tiesības un pienākumus.

 
 
[0] Komentāri
 
Nav pievienotu komentāru. Esi pirmais!
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager