Atbildes

Jautā maris06

Labdien!

Vai ir iespēja iepazīties ar lomiem, kas ir uzrādīti licences atskaitēs atlasot konkrēto periodu? :) Vai tas tomēr šajā aplikācijā nav pieejams un var redzēt tikai savus lomus :) ?

Atbild Mana Cope

Labdien!

Mana Cope lietotnē nav iespējas iegūt šāda veida statistiku, jo vietne ir tikai viena no iespējamām makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietām. Jūs interesējošo informāciju apkopo katrs attiecīgās licencētās makšķerēšanas vietas apsaimniekotājs.

Vietnē Jūs varat redzēt tikai savus lomus.

Atbildēts: 21.jūnijs 2021, 15:45 | 1 komentārs | Adrese atbildei
Jautā Ritvars16

Sveiki. Man ļoti ieinteresēja ezera statuss un pieejamība Svētaiņu ezeram, Saldus novada, Zvārdes pagastā.

Ezers pēc kadastra datiem ir sadalīts kā desu maize privāto zemju starpā, bet ir maza daļa, kura pieder Latvijas valsts mežiem. Valsts mežu esošajā daļā pie ezera ir uzstādīta zīme ar Latvijas valsts mežu logo apakšā, ka atļauts makšķerēt ir tikai valsts mežu piederošajā ezera apgabalā. Bet tajā pašā laikā zemju īpašnieki paši ir tieši vai cieši saistīti ar valsts mežu dienestu un bieži vien pat ir dzinuši prom makšķerniekus draudot ar milzīgiem sodiem no valsts mežu dienesta par noteikumu pārkāpšanu līdz neesošu likumu traktēšanai līdz pat nolaistām riepām un šīs Latvijas Valsts mežu daļas ierobezošanu kā tādu, ar it kā nogāztiem kokiem pāri celiņam līdz nejauši izbirušiem akmeņiem līdz pat pagājušā vasarā uzstādītā laipiņa pie ezera noturējās tikai nedēļu, jo pēc tam ar it kā mežsarga pavēli tik atzīta par ezeru degradējošu objektu, un iznīcināta. Lieki teikt vai un kas bija mežsargs, kā interesēs laipa tika nojaukta.

Vēl. Ezers atrodas Zvārde Nature 2000 teritorijā, kur ūdeņos aizliegta kustība ar iekšdedzes dzinēju, bet tas netraucē pieguļošo zemju un ezeru īpašniekiem sporot ar ūdens motocikliem ezerā.

Un vēl. Vai privātīpašuma tiesības atļauj nodarboties ar zveju ar tīkliem vai murdiem, jo paši īpašnieki savā starpā pat ir norunājuši zonas kur kas un kā un zveja ar tīkliem notiek, ko gan paši atzīst par legālu, jo ezers tak esot gandrīz privāts un savā platībā daru ko gribu.

Es gribētu ļoti zināt vai šeit ir aizliegts gsi atļauts makšķerēt, cik lielā platībā un kam ir taisnība. Mana cope aplikācijā viss ezers ir, teiksim tā, legāls makšķerniekiem no malas, bet realitātē ir savādāk vai nē to šeit nesaprast.

Un vispār uzmanieties tajā apkaimē un mežos un nākamajā, Ķērkliņu ezerā, ja brauciet tur copēt. Vietējie mašīnām laiž nost riepas un skrūvē ārā ventiļus.

Atbild Mana Cope

Labdien!

Abi jautājumā pieminētie ezeri atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tomēr katrs no tiem atšķirīgā, un tāpēc arī likumdošanas prasības, kas nosaka makšķerēšanas ierobežojumus, ir atšķirīgas. Svētaiņu ezers ir privātu ūdeņu statusā, atrodas Natura 2000 dabas teritorijā dabas parks "Zvārdes meži" dabas parka zonā. Dabas parka “Zvārdes meži” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteikts, ka dabas parka teritorijā aizliegts izmantot motorizētos kuģošanas līdzekļus, izņemot teritorijas uzraudzībai un aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem;

Ķerkliņu ezers ir publisks ezers, atrodas dabas liegumā "Zvārde" dabas lieguma zonā. Dabas lieguma “Zvārde” individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos noteikts, ka dabas lieguma zonā aizliegts pārvietoties ezerā ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuri darbojas ar iekšdedzes dzinēju (tai skaitā ar ūdens motocikliem), izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, vai cilvēku glābšanas un meklēšanas darbus;

Publiskā ezerā makšķerēšanas ierobežojumus var noteikt ar normatīviem aktiem, Ķerkliņu ezera gadījumā tos nosaka Dabas lieguma “Zvārde” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Makšķerniekiem visgrūtāk būs tikt pie makšķerēšanas pilnībā privātos ezeros, arī tad, ja tie pieder vairākiem īpašniekiem kā kopīpašums. Svētaiņu ezera gadījumā jāpiesauc Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumu Nr. 790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” 10. punkts, kas nosaka, ka to privāto ezeru krastos, kuros zvejas tiesības nepieder valstij, jābūt zīmei ar norādi, ka ezers ir privāts īpašums. Praksē gan nācies dzirdēt un redzēt, ka šādas zīmes pie privātiem ūdeņiem ir izvietotas reti.

Mana Cope lietotnē vēl nav aprakstīti visi ezeri un upes, Jūsu gadījumā esam izpētījuši Ķerkliņu ezeru, bet līdz Svētaiņu ezeram vēl nebijām tikuši. Lietotnes kartes sadaļā "Kur copēt?", pieskaroties interesējošam ezeram vai upei, parādās tās apraksts, ūdeņiem, kam informācija ir nepilnīga ir atzīme, ka informācija par ūdenstilpi tiek papildināta. P.S. Tagad Svētaiņu ezera informācija tika papildināta.

Atbildēts: 21.jūnijs 2021, 15:30 | 1 komentārs | Adrese atbildei
Jautā ALNIS07

Sveiki!Kāpēc jūsu aplikācijā nevar noformēt bezmaksas licenci gadam makšķerēšanai no krasta Alūksnes ezerā?

Atbild Mana Cope

Labvakar! Šobrīd MK noteikumi "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" nosaka, ka bezmaksas licences elektroniski neizsniedz. Tāpēc "Mana Cope" šādas licences nav pieejamas. Tiklīdz attiecīgā likumdošanas prasība tiks izmainīta, noteikti šādu iespēju piedāvāsim.

Atbildēts: 1.jūnijs 2021, 20:35 | 1 komentārs | Adrese atbildei
Jautā Davis90

Labdien! Vai pareizi saprotu, ka šeit nedarbojas licencētās makšķerēšanas nolikums Burtnieka ezerā(koordinātas 57.752847,25.285029)? Mana cope lietotnē šī daļa nav iezīmēta kā licencētās makšķerēšanas vieta, bet, lasot nolikumu nevar skaidri saprast, vai kanāli pieder pie ezera.

Atbild Mana Cope

Labdien! Jūsu norādītais kanāls nepieder pie licencētās makšķerēšanas teritorijas, kas noteikta licencētās makšķerēšanas nolikumā, tāpēc šai vietā makšķerēšanas licence nav nepieciešama.

Atbildēts: 1.jūnijs 2021, 13:07 | Komentēt | Adrese atbildei
Jautā Karpu

Sveiki!

Man intresē Gaujā smiltenes novadā zīle ir vajadzīga licenze vai nav?

Atbild Mana Cope

Labdien! Jūsu norādītajā upes posmā pietiks ar derīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, papildus licence nav jāiegādājas. Gaujā licencētā makšķerēšana tiek organizēta no 1.janvāra līdz 30.aprīlim un tikai posmā, sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju (Ādažu novadā) augšup pret straumi līdz Abula upes ietekai Gaujā (Beverīnas novadā). Šis upes posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas, Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas, Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas teritorijās. P.S. Makšķerēšanas nolikumā norādīts Kocēnu novads, taču šis novads nav izdevis saistošos noteikumus, kas saskaņotu šo nolikumu. Tāpēc laika periodā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim Gaujas posmā, kas šķērso Kocēnu novadu, makšķerēšanas nolikums nedarbojas, šai posmā spēkā ir makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu prasības, kas liedz paturēt lomā lasi vai taimiņu. Šis posms attiecīgā periodā ir arī redzams Mana Cope interaktīvā kartē sadaļā "Kur copēt?"

Atbildēts: 24.maijs 2021, 09:03 | 1 komentārs | Adrese atbildei
Jautā Kaestevsaku

Labdien! Cauri Svētes upes palienes pļavām, kur ir dabas lieguma zona un ir aizliegts atrasties no 1.marta līdz 1.jūnijam, tek cauri Svētes upīte. Vai šajā lieguma laikā drīkst makšķerēt, spiningot no laivas Svētes upē dabas lieguma teritorijā? Nekad gan nekas nav dzirdēts ka Svētes upē būtu kādi ierobežojumi.

Atbild Mana Cope

Labdien! Dabas parkā "Svētes paliene" sezonas lieguma laikā aizliegts uzturēties no 1.marta līdz 1.jūnijam. Uzturēšanās aizliegums neattiecas uz Lielupi, kā arī gadījumiem, ja tas nepieciešams teritorijas uzraudzībai, apsaimniekošanai vai zinātnisko pētījumu veikšanai, cilvēku glābšanas un meklēšanas darbiem. Attiecīgi Svētes upes ūdeņos makšķerēt dabas lieguma teritorijā nav atļauts. Lai vieglāk orientēties Svētes krastos, izmantojiet mobilās lietotnes “Mana Cope” kartes sadaļu “Kur copēt”, tas palīdzēs vieglāk orientēties un ievērot makšķerēšanas ierobežojumus, lietotnē iezīmētas makšķerēšanas liegumu zonas. Dodies copēt? Paķer līdzi “Mana Cope”!

Atbildēts: 2.maijs 2021, 19:37 | Komentēt | Adrese atbildei
Jautā kochab

Labdien, vai aplikācijā ir iespējams norādīt uz neprecizitātēm vai ieteikt labojumus? Piemēram Lielupes osta, šāda osta jau nav vairākus gadus un tās vietā ir Jūrmalas osta ar saviem noteikumiem un robežām. Lielupes ostas kuģu ceļš ir norādīts līdz Varkaļu kanālam, lai gan Jūrmalas ostas teritorija ir tikai līdz dzelzceļa tiltam.

Atbild Mana Cope

Labdien! Paldies par precizējumu, nosaukumu nomainījām. Mana Cope iezīmētā informācija Lielupē tika gatavota, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu” Lielupes izmantošanas plānu, kas pieejams http://www.jurmalasosta.lv/wp-content/uploads/2017/11/Lielupes-ekspluat%C4%81cijas-apsaimnieko%C5%A1anas-noteikumi-2.pdf. Arī Jūrmalas ostas mājas lapā atradīsiet šo pašu informāciju un atsauci uz šiem normatīvajiem dokumentiem. Esam informēti, ka Jūrmalas ostas kuģu ceļš ir no pieņemšanas bojas līdz Lielupes dzelzceļa tiltam. Tomēr, ņemot vērā, ka kuģu ceļš noteikts arī citos noteikumos, tas informatīvi iekļauts lietotnes kartē.

Atbildēts: 28.aprīlis 2021, 18:16 | Komentēt | Adrese atbildei
Jautā 8Edgars6

Labdien.

Vai no 1.maija Gaujā netālu pie Līgatnes pārceltuves ķerot līdakas arī būss vajadzīga licence?

Atbild Mana Cope

Labdien! Lai ķertu līdakas Gaujā, no 1.maija licence makšķerēšanai nav nepieciešama, pietiks ar derīgu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti. Licencētā makšķerēšana Gaujā tiek organizētā laikā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim un attiecas tikai uz spiningošanu un mušiņmakšķerēšanu.

Atbildēts: 21.aprīlis 2021, 15:34 | Komentēt | Adrese atbildei
Jautā Janka-A

Labvakar!

Jautājums nav tieši par makšķerēšanu, bet par laivas drošības komplektāciju. Man ir Bush Crab 4,00m reģistrēta CSDD. Kam ir jāatrodas laivā lai viss būtu likumīgi? Paldies

Atbild Mana Cope

Labdien! CSDD reģistrēto kuģošanas līdzekļu, kā arī airu laivu, kas nav reģistrētas CSDD, aprīkojuma prasības norādītas 2016. gada 9. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 92 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" un to 1.pielikumā. Noteikumi pieejami tiešsaistē: https://likumi.lv/ta/id/280190-noteikumi-par-kugosanas-lidzeklu-satiksmi-ieksejos-udenos

Atbildēts: 21.aprīlis 2021, 15:29 | Komentēt | Adrese atbildei
Jautā uman

Labdien, vai aplikācijā nav plānots ieviest funkciju: ziņot par pārkāpumiem?

Vismaz es tādu neatradu. Nesen redzēju rupju makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu un ilgi nācās meklēt telefonu, lai nodotu informāciju inspektoriem. Arī paskaidrot nav viegli, bet aplikācijā ar GPS tas būtu elementāri.

Atbild Mana Cope

Labdien! Šim nolūkam jau kalpo Valsts vides dienesta izstrādāta vietne un lietotne Vides SOS. Šī mobilā lietotne izveidota, lai ātri varētu paziņot Valsts vides dienestam par pārkāpumiem pret vidi. Visi Vides SOS ziņojumi vispirms nonāk pie Valsts vides dienesta diennakts dežuranta. Ja Jums nav pieejams viedtālrunis, zvani reģionālās vides pārvaldes diennakts dežurantam: 26338800.

Atbildēts: 15.aprīlis 2021, 13:36 | Komentēt | Adrese atbildei
Uz augšu
 
Creative templates for Google Ad Manager